|

สนง.การต่างประเทศและกิจการชาวจีนโพ้นทะเลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ศึกษาลู่ทางเสริมสร้างประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าที่สงขลา

6

สำนักงานการต่างประเทศและกิจการชาวจีนโพ้นทะเลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เดินทางเยี่ยมเยียนจังหวัดสงขลา เพื่อสำรวจศึกษาลู่ทางเสริมสร้างประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า

วานนี้ (4 มิ.ย. 61) ที่ ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายอำพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา หน่วยงานจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ขนส่งจังหวัด สหกรณ์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัดและธนารักษ์จังหวัด ให้การต้อนรับนางเหวย หยู (Wei Yu) รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศและกิจการชาวจีนโพ้นทะเลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงและคณะ  เดินทางมาเยี่ยมเยียนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-6 มิถุนายน 2561 เพื่อสำรวจและศึกษาลู่ทางเสริมสร้างประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าระหว่างไทยและเขตฯ กว่างซีจ้วง ซึ่งจะช่วยขยายโอกาสความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้น

13

นอกจากนี้ มีกำหนดการเดินทางศึกษาดูงานและบรรยายสรุปในด้านการพัฒนาด่านสะเดาและเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา การเยี่ยมชมการพัฒนาด่านพรมแดนและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา รวมทั้งรับฟังบรรยายสรุปการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City)

5

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=30193

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us