|

โค้ก-หาดทิพย์ และ ไทยน้ำทิพย์ จับมือ ชุมชนควนไม้บ้อง รวมพลังอาสาสมัครสร้างฝายชะลอน้ำ – ประปาภูเขา แก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำหลาก ให้ชุมชนต้นน้ำชะอวด ลุ่มน้ำปากพนัง

2

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายสมนึก พรหมเขียว ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานพิธีเปิด โครงการ สร้างฝายชะลอน้ำและประปาภูเขา เพื่อชุมชนต้นน้ำสายน้ำชะอวด ร่วมด้วย นายพยุงพยุงศักดิ์ วรรโณทัย หัวหน้าฝ่ายประสานงานเรื่องฝายชะลอน้ำ ม.9 บ้านควนไม้บ้อง นายชอบ นิตรลาภ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ อาวุโส บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ชาวบ้านชุมชนควนไม้บ้อง และ อาสาสมัครหาดทิพย์ จำนวนรวม 200 คน ร่วมกันเริ่มต้น สร้างฝายชะลอน้ำแบบกึ่งถาวร จำนวน 10 ฝาย และระบบประปาภูเขาแบบกึ่งถาวร จำนวน 1 จุด ที่ห้วยบ้านควนขี้ลม หมู่ที่.9 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของคลองชะอวด มีเป้าหมายภายในปี 2561 จะดำเนินสร้างฝายชะลอน้ำรวมจำนวน 30 ฝาย และสร้างระบบประปาภูเขาแบบกึ่งถาวร จำนวน 5 จุด ในพื้นที่ ลำห้วยควนไม้บ้อง ลำห้วยควนปริง ลำห้วยควนขี้ลม ลำห้วยควนสามศูนย์ และลำห้วยควนดีปรี ด้วยการการสนับสนุน งบประมาณการดำเนินโครงการ จาก บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค การเกษตร ในหน้าแล้ง โดยใช้ฝายกั้นน้ำให้ระบบประปาภูเขาส่งน้ำกระจายให้ทุกครัวเรือน และ ชะลอการไหล ในฤดูน้ำหลาก รวมทั้งสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ชุมชน คืนความสมดุลของระบบนิเวศลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน และที่สำคัญเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการอนุรักษ์ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรพื้นทีลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน เมื่อสิ้นสุดโครงการฯนี้ มีประชาชนผู้รับประโยชน์ทางตรง จำนวน 9 ตำบล ในพื้นที่ อำเภอชะอวด และทางอ้อม จำนวน 31 ตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอปากพนัง อำเภอหัวไทร

8

9

นายสมพงศ์ ปานเอียด อาสาสมัคร ชาวบ้านควนขี้ลม กล่าวว่า ผมได้เข้ามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อ เมื่อ 40 ปีก่อน ก็ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ในหน้าแล้ง และน้ำป่าไหลหลากในหน้าฝน เป็นผลกระทบมาจากการสัมปทานป่าไม้ และสัมปทานเหมืองแร่ในอดีต จากปัญหาที่ประสบเหมือนเดิมทุกๆ ปี ชาวบ้านจึงมีความเห็นร่วมกันว่า ถ้า “เรา มีป่า-มีน้ำ ชีวิตเราก็อุดมสมบูรณ์” จึงได้เริ่มบวชป่า บวชต้นไม้ ทุกต้น ในหมู่บ้าน เก็บขยะทำความสะอาดสายน้ำ เริ่ม ทดลองทำฝาย ทำประปาหมู่บ้าน ผ่านไป 2 ปี ทุกอย่างเริ่มดีขึ้น สามารถชะลอน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง และ ลดความแรงของน้ำในหน้าฝนได้ จึงมีความตั้งใจจะขยายพื้นที่การทำฝายเพิ่มขึ้น โดยขอการสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ จาก โค้ก-หาดทิพย์ ส่วนชาวบ้านร่วมกันออกแรงสร้าง ช่วยกันดูแลบำรุงรักษา เมื่อฝาย และ ประปาภูเขา สร้างเสร็จ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับชุมชนของเรา คือ เรามีน้ำเพียงพอตลอดทั้งปี เกิดสัตว์น้ำตามธรรมชาติที่เกือบจะสูญพันธุ์ เช่น ปลานอง ปลาหวัด หอยโล๊ะ กบ กุ้งก้าม กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้ง ….. ผมขอขอบคุณ หาดทิพย์ และ ไทยน้ำทิพย์ นะครับ ที่ทำให้พวกเราที่นี่ มีความสุขขึ้น มีน้ำกินน้ำใช้

3

ด้าน นายสมนึก พรหมเขียว ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานเปิดโครงการ กล่าวว่า ผมต้องขอขอบคุณ หาดทิพย์ และ ไทยน้ำทิพย์ รวมถึงทุกหน่วยงานที่เห็นถึงความสำคัญ ร่วมกัน ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นอีกก้าวหนึ่งในการทำงานร่วมกันของพี่น้องเครือข่าย ร่วมกันปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ให้ลูกหลาน

6

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ตระหนักดีว่า น้ำ เป็นปัจจัยที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตและความยั่งยืนของชุมชน และ ทรัพยากรน้ำ คือ วัตถุดิบที่สำคัญที่สุดของ ธุรกิจโคคา-โคลา ดังนั้น เมื่อปี 2550 กลุ่มธุรกิจ โคคา-โคลา มีเป้าหมายร่วมกันที่จะคืนน้ำ ในปริมาณที่เท่ากับที่นำมาผลิตเครื่องดื่ม สู่ชุมชนและธรรมชาติอย่างปลอดภัยและยั่งยืน ผ่านโครงการฯ ต่างๆ ซึ่งในปัจจุบัน เราสามารถคืนกลับสู่ผิวดินได้มากกว่าปริมาณน้ำที่ใช้ไป มากกว่า 400% โดยเริ่มต้นในพื้นที่ ที่มีโรงงานผลิตเครื่องดื่ม ของกลุ่มธุรกิจ โคคา-โคลา สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่คนไทย ในชุมชนต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมกว่า 1 ล้านคน

4

7

10

11

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=30271

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us