|

สงขลาปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังยาเสพติด ด้วยกระบวนการลูกเสือ

5

จังหวัดสงขลาปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังยาเสพติดรูปแบบวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือ ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา

วานนี้( 6 มิ.ย.61) ‎ที่ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีปิดโครงการบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังยาเสพติดรูปแบบวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือ โดยมี นายเผด็จ หริ่งรอด ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ยุติธรรมจังหวัดสงขลา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดสงขลา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

2

นายเผด็จ หริ่งรอด ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา กล่าวว่า โครงการบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังยาเสพติดรูปแบบวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือ ได้ดำเนินการฝึกอบรมมา ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม – 5 มิถุนายน 2561 รวมระยะเวลา 3 เดือน มียังผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 300 คน การฝึกอบรม ได้จัดให้มีการบรรยายความรู้หลักสูตรพัฒนาจิต โดยพระครูบุญส่ง ฐิติปุญโญ วัดเก้าแสน  และหลักสูตรการฟื้นฟูด้วยกระบวนการลูกเสือ จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติสโมสรลูกเสือราชทัณฑ์ไทย  หลักสูตรการบำบัดด้วย Matrix Program  โดยวิทยากร จากโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรมยังได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรการฝึกวิชาชีพระยะสั้น จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา อาทิ วิชาชีพปูนปั้นไม้เทียม วิชาชีพปูกระเบื้อง ระบบไฟฟ้าภายใน ช่างตัดผม การทำทำอาหารและเครื่องดื่ม

18

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังยาเสพติดรูปแบบวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือ จะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังยาเสพติดให้มีความพร้อม ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ ทักษะความรู้ และความความสามารถทางอาชีพ เพื่อนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมได้ต่อไป

31

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=30284

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us