|

เชียงรายขนสินค้าเกษตรจำหน่ายที่สงขลา เพิ่มช่องทางตลาดแก่ผู้ประกอบการ

DSC_0221

จังหวัดเชียงรายเปิดงานแสดง ประชาสัมพันธ์ จำหน่าย สินค้าเกษตรคุณภาพ และของดีเมืองเจียงฮาย ภายใต้โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต การตลาดสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัย จังหวัดเชียงราย ที่จังหวัดสงขลา หวังขยายตลาดแก่ผู้ประกอบการให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

วานนี้ (7 มิ.ย. 61) ที่ ตลาดอาเซียน ไนท์บาซาร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา นายสมบูรณ์ ศิริเวช เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดง ประชาสัมพันธ์ จำหน่าย สินค้าเกษตรคุณภาพ และของดีเมืองเจียงฮาย ภายใต้โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต การตลาดสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัย จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ นางสาวพิศนีย์ ตรียะวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ และผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

นางสาวพิศนีย์ ตรียะวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงรายนับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในการผลิตสินค้าเกษตร เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่เหมาะสม โดยมีพื้นที่ทำการเกษตร 4.72 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 51.47 ของพื้นที่จังหวัด สามารถผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศ อีกทั้ง ยังเป็นสินค้าคุณภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคสินค้าที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ชา กาแฟ สัปปะรดภูแล สัปปะรดนางแล ลำไย ลิ้นจี่ ส้มโอ สมุนไพร โคเนื้อ และปลานิล

DSC_0140

“แม้ว่าจังหวัดเชียงรายจะมีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ แต่ปัจจุบันส่วนใหญ่ยังขาดโอกาสทางด้านการตลาด โดยเฉพาะเกษตรรายย่อย ผลิตได้แต่ไม่มีแหล่งจำหน่ายผลผลิตที่แน่นอน จำเป็นต้องสร้างโอกาส ปละขยายฐานการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ และอาหารที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยให้กว้างขวางมากขึ้น”

จังหวัดเชียงราย จึงได้จัดงานแสดง ประชาสัมพันธ์ จำหน่าย สินค้าเกษตรคุณภาพ และของดีเมืองเจียงฮาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้สินค้าเกษตรคุณภาพและอาหารปลอดภัยของจังหวัดเชียงรายให้แพร่หลายเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค เพื่อขยายฐานการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพและอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

DSC_0155

สำหรับภายในงาน ประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จากจังหวัดเชียงราย จำนวน 30 ร้านค้า มีการแสดงนิทรรศการให้ความรู้สินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด และการเจรจาธุรกิจการค้าระหว่างผู้ประกอบการที่สนใจ

ทั้งนี้ งานแสดง ประชาสัมพันธ์ จำหน่าย สินค้าเกษตรคุณภาพ และของดีเมืองเจียงฮาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2561 ณ ตลาดอาเซียน ไนท์บาซาร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

DSC_0187

DSC_0165

DSC_0129

DSC_0122

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=30351

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us