|

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ นำสื่อฯ ร่วม โครงการ “กล้าดี พิทักษ์ใจ” เสริมอาวุธช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จัดโครงการ “กล้าดี พิทักษ์ใจ” ชวนกล้าที่จะทำความดี ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ป่วยฉุกเฉิน ด้วยการกู้ชีพ ปั๊มหัวใจ (CPR) ตลอดจน ให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การร้องขอความช่วยเหลือ พร้อมให้คำแนะนาเรื่องการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยมีสื่อมวลชนจากจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล เข้าร่วมโครงการ ซึ่งถือเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชน และมี น.ส.กุลภัสสร์ จานชา (พี่ติม), นายอันดารีฟ บาสอลอ (ซีฟู๊ด) และ น.ส.บุษกร ม่วงปลอด (พี่บุษ) พยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่เป็นวิทยากรมาให้ความรู้ในครั้งนี้

ซึ่งนอกจากการกิจกรรมอบรมให้ความรู้การกูชีพเบื้องต้นแล้ว ยังมีกิจกรรม “ล่องแก่งสันทนาการ” ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างการดูแลสุขภาพ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและสนุกสนาน

ทั้งนี้ โครงการ “กล้าดี พิทักษ์ใจ” จัดขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างในการดูแลสุขภาพ ลดอัตราการป่วย และเสริมทักษะการการปฐมพยาบาลช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์หากเกิดกรณีฉุกเฉิน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชานในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอีกด้วย เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิ.ย.61 เวลา 06.30-16.15 น. ที่ Riverside Resort จังหวัดสตูล

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=30803

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us