|

‘เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร สุราษฎร์ฯ’ ชูไฮไลท์ ‘บุฟเฟ่ผลไม้’ 100 บาท พร้อม 4 ทริปท่องเที่ยว

P1011474

จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมจัด “เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 28 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระจายรายได้แก่เกษตรกร ชูกิจกรรมพิเศษ “บุฟเฟ่ผลไม้” เลือกทานไม่อั้นเพียง 100 บาท พร้อม 4 ทริป รองรับนักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 61 ที่ โรงแรมสยามธานี จ.สุราษฎร์ธานี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอบ้านนาสาร, นายการุณ บุญกล่อม นายกเทศมนตรีเมืองนาสาร, นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายก่อเกียรติ อินทรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายฑิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฏร์ธานี ร่วมกันแถลงข่าวงาน “เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร สุราษฎร์ธานี” โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนทั้งจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี, อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และกรุงเทพฯ เข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง

P1011466

โดยงาน “เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร สุราษฎร์ธานี” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 23 กรกฎาคม 2561 ณ ริมคลองฉวาง เทศบาลเมืองนาสาร อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อดึงนักท่องเที่ยว รวมถึงประชาชนทั่วไปเดินทางมาท่องเที่ยว และเป็นการต้อนรับฤดูกาลทางการเกษตร รวมทั้งเป็นการเปิดเทศกาลท่องเที่ยวของอำเภอนาสารที่นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรที่น่าสนใจแล้ว ยังมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อีกมากมาย

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า เงาะโรงเรียนนาสารเป็นเงาะที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งเงาะโรงเรียนสามารถปลูกได้ในหลายๆ ที่ แต่เงาะโรงเรียนที่ปลูกที่อำเภอนาสารจะมีลักษณะพิเศษ คือ ผลใหญ่ ขนยาว ปลายขนสีเขียว รสชาติหวาน กรอบ และอร่อย โดยอำเภอนาสารเป็นพื้นที่ที่มีสภาพภูมิศาสตร์ที่ปลูกเงาะโรงเรียนรสชาติดีที่สุดในประเทศไทยและดีที่สุดในโลก ฉะนั้น ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงมีความภูมิใจที่มีสินค้าคุณภาพดี ดั่งคำขวัญประจำจังหวัดที่ว่า “เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ” ทั้งนี้ งาน “เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร” ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว โดยการนำสินค้าการเกษตรต่างๆ มาจัดจำหน่าย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกด้วย

P1011477

นายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอบ้านนาสาร กล่าวว่า อำเภอนาสารมีจุดเด่น คือ เงาะโรงเรียนนาสาร ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากนี้ อำเภอนาสารยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ น้ำตกดาดฟ้า น้ำตกที่สวยที่สุดในภาคใต้, ถ้ำขมิ้น ถ้ำที่สวยงามมาก รวมทั้ง ยำปลาเม็ง ปลาดุกขนาดเล็กที่เมื่อนำมายำแล้วอร่อยมาก ในส่วนของงาน “เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 28 โดยการบูรณาการร่วมกันในหลายๆ หน่วยงานในจังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งทางคณะจัดงานมีความพร้อมทุกอย่างทั้งเรื่องความปลอดภัย สถานที่การจัดงาน และอื่นๆ เพื่อให้งานนี้เป็นงานหนึ่งที่สร้างสีสันแก่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายการุณ บุญกล่อม นายกเทศมนตรีเมืองนาสาร กล่าวว่า จุดเด่นของงาน “เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร” คือความสะดวกสบายและความสบายใจของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงาน เพราะสถานที่จัดงานมีความสงบ โดยเฉพาะที่จอดรถซึ่งขณะนี้มีความพร้อมเกือบ 100% ซึ่งริมคลองฉวางถือเป็นแลนมาร์คใหม่ของเทศบาลเมืองนาสาร และทางเทศบาลเมืองนาสารมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ตลอดทั้งปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ และ งาน “เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร” เป็นกิจกรรมหนึ่งที่กระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส

P1011447

นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สำหรับผลผลิตเงาะโรงเรียนนาสารแต่ละปีอยู่ที่ประมาณ 3,800 ตัน โดยงาน “เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร” ถือเป็นงานหนึ่งที่จะยกระดับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ดีขึ้น

นายก่อเกียรติ อินทรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า อบจ.มีส่วนในการสนับสนุนงาน “เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร” ทุกปี ซึ่งนอกจากงานนี้แล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่จะจัดขึ้นก่อนและหลังงาน เพี่อเป็นการระบายเงาะออกนอกพื้นที่ ซึ่งผลผลิตในปีนี้มีมากพอสมควร รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง

P1011462

ด้าน นายฑิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า ที่ผ่านมา ทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฏร์ธานีได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาโดยตลอด ซึ่งสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬามีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งกีฬา เกษตร หรืออนุรักษ์ และได้บรรจุกิจกรรมต่างๆ ไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยว ซึ่งงาน “เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร” เป็นงานหนึ่งที่จะสามารถกระจายนักทักเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั่วทุกพื้นที่ เพราะสุราษฎร์ธานี นอกจากจะมีเกาะต่างๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อแล้ว สุราษฎร์ธานียังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย

P1011440

ทั้งนี้ ภายในงาน “เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร สุราษฎร์ธานี” ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ ขบวนแห่และประกวดรถพฤกษชาติ, การจัดนิทรรศการและเสวนาทางวิชาการ, การประกวดผลิตผลทางการเกษตร, การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน, การประกวดธิดาเงาะโรงเรียนนาสาร, การแข่งขันเดิน – วิ่ง เมืองเงาะซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน, การแข่งขันมอเตอร์ครอส, มวยไทย, กิจกรรมปั่นไปชิมไป และกิจกรรมทัวร์สวนเงาะและแหล่งท่องเที่ยวอำเภอบ้านนาสาร พร้อมกิจกรรมพิเศษ “บุฟเฟ่ผลไม้” ที่มีให้เลือกหลากหลาย ทั้งเงาะโรงเรียน ทุเรียน ลองกอง กล้วยหอม และผลไม้อื่นๆ อีกมากมาย ในราคาเพียง 100 บาทเท่านั้น และหากนักท่องเที่ยวต้องการจะเดินทางเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ทางผู้จัดงานได้มีการจัดทริปท่องเที่ยวไว้บริการนักท่องเที่ยวรวม 4 โปรแกรม ได้แก่ โซนทิศเหนือ, โซนทิศใต้, โซนทิศตะวันออก และโซนทริปตะวันตก

P1011443

P1011469

P1011470

P1011431

P1011428

P1011424

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=31023

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us