|

มรภ.สงขลา ยึดแนวพระราชดำริทำโครงการกสิกรรมธรรมชาติ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

36402049_1402565689843529_7039833431190011904_o

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ทำโครงการกสิกรรมธรรมชาติ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน ยึดแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่-เศรษฐกิจพอเพียง ในหลวง ร.9 สร้างแรงบันดาลใจนักศึกษาต่อยอดองค์ความรู้ ร่วมพัฒนาท้องถิ่น  

นายโอภาส อิสโม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการจัดโครงการกสิกรรมธรรมชาติแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ เมื่อเร็วๆ นี้ว่า วัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและรณรงค์ให้กับนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการทำเกษตรแบบธรรมชาติ รวมทั้งเข้าใจวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำกสิกรรมในรูปแบบต่างๆ ตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนักศึกษารวม 30 คน เข้ารับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับกสิกรรมธรรมชาติ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะฯ และลงพื้นที่ศึกษาพร้อมฝึกปฏิบัติด้านกสิกรรมตามแนวพระราชดำริ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มรภ.สงขลา โดยมีทีมวิทยากร อ.จิรพงศ์ สุขจันทร์ ข้าราชการบำนาญ (อดีตอาจารย์ มรภ.สงขลา) สาธิตการทำปุ๋ยและไม้หลักเพื่อปลูกป่า และ ผศ.ดร.จักรกริช อนันตศรัณย์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้ความรู้ตลอดโครงการ

นศ.ร่วมปลูกป่า

นายโอภาส กล่าวว่า จากยุทธศาสตร์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่มุ่งส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่น มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ถือเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจที่ตอบสนองพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2557 เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ ดังนั้น สำนักศิลปะฯ จึงได้จัดโครงการฯ ในครั้งนี้ขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นว่าแนวความคิดเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถือเป็นแรงบันดาลใจและต้นแบบองค์ความรู้สำคัญ ที่จะช่วยให้นักศึกษานำไปต่อยอดความรู้ความสามารถของตนเองในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น และนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไปได้

ผอ.โอกาส กล่าวถึงรายละเอียดโครงการ

ฝึกปฏิบัติด้านกสิกรรมตามแนวพระราชดำริ

36329126_10155667712726033_4661022793087844352_n

36408052_10155667712656033_6739226209126711296_o

36373807_1402567496510015_676025722086621184_o

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=31119

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us