|

ม.ทักษิณ เปิดกิจกรรม ‘ท่องเที่ยววิถีชาวนาพัทลุง’ ยกระดับท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน

นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแถลงข่าว “ท่องเที่ยววิถีชาวนาพัทลุง” พร้อมด้วย นายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ นายอำเภอควนขนุน ภายใต้แผนงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชาวนาพัทลุง โดยได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัย จาก สกว. นำโดย อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร อ.จิราพร คงรอด และ อ.จารุมาศ เสน่หา และบูรณาการการวิจัยการเรียนการสอนกับนิสิตสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อให้นิสิตได้นำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ ห้องเรียนชุมชน และประสบการณ์เชิงปฏิบัติสร้างให้นิสิตเป็นนักการตลาดมืออาชีพ ไม่ว่าจะดำนา เกี่ยวข้าว ย้อมผ้า ตำข้าวเม่า สานกระเป๋า ที่ วิชชาลัยรวงข้าว หมู่ที่ 5 บ้านท่าช้าง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 61 ที่ผ่านมา

กิจกรรม “ท่องเที่ยววิถีชาวนาพัทลุง” มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบเส้นทางแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชาวนาพัทลุง และเพื่อประเมินเส้นทางการท่องเที่ยวให้เกิดความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน สามารถสร้างผู้ประกอบการการท่องเที่ยววิถีชาวนา โดยมีส่วนร่วมของชุมชน และสามารถจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ด้วยตนเอง ยกระดับเป็นชุมชนตัวอย่างการท่องเที่ยว พัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมสู่การจัดการท่องเที่ยววิถีชาวนาพัทลุงอย่างยั่งยืน

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=31202

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us