|

ม.อ. พร้อมร่วมมือ Depa สู่ยุคดิจิทัล ประเดิมจัดกิจกรรม ‘ปฏิวัติธุรกิจติดอาวุธดิจิทัล’ 12 ก.ค. นี้

meet0005

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Depa นำคณะโดย นายประชา อัศวธีระผู้จัดการสาขาภาคใต้ตอนบน และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนบริการในพื้นที่ภาคใต้ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับด้านบริการวิชาการ เพื่อแนะนำหน่วยงาน ซึ่งมีสำนักงานสาขาสงขลา ตั้งอยู่ที่ อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อาคาร 1 ชั้น 1 (Innovation Hub) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ช่องทางการติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 0819560951 และ ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง Depa กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

meet0006

Depa มีภาระหน้าที่ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล วิจัยนโยบาย ดัชนี รายงานสถานการณ์ และติดตามความก้าวหน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในอนาคต สนับสนุนการลงทุนร่วมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัลพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม และชุมชน สังคมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และ เสนอแนะ เร่งรัด และติดตามการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กล่าวยินดีที่ Depa เลือกสถานที่ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้งสำนักงานสาขาสงขลา และกล่าวถึงแนวทางความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างมหาวิทยาลัยกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยจะสามารถสนับสนุนภารกิจทุกด้านของ Depa ให้ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้

meet0025

อนึ่ง ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภาคใต้ตอนล่าง จะเปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมกิจกรรม Depa Transformation in Action 2018 “ปฏิวัติธุรกิจติดอาวุธดิจิทัล” ระหว่างเวลา 10.00 – 17.00 น. ณ ห้องคริสตัล หาดใหญ่ แกรนด์ บอลรูมโรงแรมคริสตัล โดยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (DigitalStartups) ที่จะมาตอบโจทย์ในเรื่องของและการค้าปลีกในโลกออกไลน์ให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้ายุคใหม่ได้รู้เท่าทัน นอกจากนี้ ยังมีบูธจัดแสดงผลงานทางด้านเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) พร้อมภาคเจรจาจับคู่ธุรกิจ และให้คำปรึกษาทางธุรกิจ โดยติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ www.zipeventapp.com/e/depa-transformation-05

meet0029

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=31224

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us