|

คณะแพทย์ ม.อ. ห่วงใยสุขภาพผู้ต้องขังหญิง จัด ‘แพทย์ ม.อ.สัญจร’ ครั้งที่ 5 ตรวจคัดกรองมะเร็งในสตรี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งในสตรีในทัณฑสถานหญิง จังหวัดสงขลา โดยมี ดร.สุทัสสา สุขสว่าง ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิง กล่าวต้อนรับ และมี รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยภายในงานดังกล่าว มีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มเสี่ยง และมีการตรวจคัดกรองความดัน เบาหวานอีกด้วย

“สถานการณ์โรคมะเร็งในประเทศไทยปัจจุบัน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปีที่ผ่านมา และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประชากรไทย จากรายงานสถิติสาธารณสุขจากทะเบียนมะเร็งประเทศไทยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่า มีสตรีไทยป่วยเป็นมะเร็งเต้านมรายใหม่เพิ่มมากขึ้นทุกปี และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของสตรีไทยอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี และพบว่ามะเร็งปากมดลูกเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสองรองจากมะเร็งเต้านม” รศ.นพ.พุฒิศักดิ์กล่าว

นอกจากการตรวจคัดกรองแล้ว ยังมีการบรรยายพิเศษหัวข้อการตรวจคัดกรองมะเร็งในสตรี โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้แก่ รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นพ.ศุภวัฒน์ เลาหะวิริยะกมล ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านม พญ.อิงพร เจียมเศรษฐ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี และ นพ.ศิวัช ศักดิ์เดชยนต์ อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ ทัณฑสถานหญิง จังหวัดสงขลาโดยมี ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค และเพื่อให้ผู้ต้องขังที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคมะเร็งทั้งสองชนิดนี้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ลดอัตราการเสียชีวิตของจากโรคมะเร็ง คือ ค้นหาโรคตั้งแต่ยังไม่มีอาการเพื่อเข้ารับการรักษาก่อนโรคจะลุกลาม ซึ่งทั้งมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก สามารถตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ที่มีความผิดปกติในระยะเริ่มต้นได้ ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของโรครวมถึงอุบัติการณ์การเสียชีวิตได้อีกด้วย

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=31237

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us