|

อบจ.สงขลา จับมือ อบต.ป่าขาด ปลูกป่าชายเลน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

PNEWS18071209401400601

อบจ.สงขลา ร่วมกับ อบต.ป่าขาด จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อการอนุรักษ์ และพื้นฟูป่าชายเลน ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ตามโครงการ “ปลูกป่าชายเลน ป่าชุมชน” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เดินหน้าสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (12 ก.ค. 61) ที่ บริเวณพื้นที่ป่าชุมชน ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์และพื้นฟูป่าชายเลนในวันสิ่งแวดล้อมโลก ตามโครงการ “ปลูกป่าชายเลน ป่าชุมชน” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งมี นายสรรเพชญ บุญญามณี ร่วมให้การต้อนรับ และมีส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

PNEWS18071209401400606

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งทั้ง 2 พระองค์ ได้ทรงหวงแหนผืนป่า และทรัพยากรน้ำอันล้ำค่าของประเทศ ที่นับวันจะยิ่งถูกบุกรุกทำลายอย่างรุนแรง ซึ่งรวมถึงป่าชายเลนที่ลดน้อยถอยลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการพังทลายของชายฝั่ง และการลดลงของสัตว์น้ำ เนื่องจากป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยต่อการเป็นแหล่งอาหาร และการขยายพันธุ์สัตว์น้ำ นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการป้องกันคลื่นลม ลดการพังทลายของชายฝั่ง และเป็นตะแกรงธรรมชาติในการกลั่นกรองสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ที่ปะปนมากับกระแสน้ำ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้ง 2 พระองค์ได้ดำเนินโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรมอาสาสมัคร การสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานต่าง ๆ ในการศึกษาวิจัย เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาพื้นที่ที่ประสบปัญหา ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ตระหนักในความสำคัญของปัญหาเหล่านั้น จึงได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จำนวน 4,000 ต้น เพื่อการอนุรักษ์และพื้นฟูป่าชายเลนในวันสิ่งแวดล้อมโลก ตามโครงการ “ปลูกป่าชายเลน ป่าชุมชน” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมเดินหน้าสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดสงขลา

PNEWS18071209401400610

ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน ได้มีการจัดกิจกรรมขุดลอกผักตบชวา และวัชพืช เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย ณ บริเวณคลองสายยู (คลองอาทิตย์) หมู่ที่ 1 ตำบลป่าขาด ซึ่งเชื่อมต่อกับพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา อีกด้วย

PNEWS18071209401400615

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=31368

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us