|

นายก อบจ.สงขลา นำจิตอาสาขุดลอกผักตบชวา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

PNEWS18071210132700701

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ขุดลอกผักตบชวา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูฝน

วันนี้ (12 ก.ค. 61) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายสรรเพชญ บุญญามณี และนายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขุดลอกผักตบชวา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณคลองสายยู (คลองอาทิตย์) หมู่ที่ 1 ตำบลป่าขาด ซึ่งเชื่อมต่อกับพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมี นายอุดม ทักขระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง และนายฉลอง จิตตเสโน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด ตลอดจนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

PNEWS18071210132700708

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกับจังหวัดสงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วม ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดกิจกรรมขุดลอกผักตบชวา และวัชพืชในครั้งนี้ เพื่อเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ ตลอดความยาวคลองประมาณ 3 กิโลเมตร เพื่อเป็นการร่วมกันทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัย รองรับการไหลของมวลน้ำในฤดูฝนของภาคใต้ โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการสนับสนุนเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่ในการขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวา ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยอีกทางหนึ่งด้วย

อย่างไรก็ตาม สำหรับผักตบชวาที่ขุดลอกขึ้นมานั้น ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่นำไปทำประโยชน์ เช่น การทำเครื่องจักสานจากผักตบชวา และการทำเป็นปุ๋ยชีวภาพอีกด้วย

PNEWS18071210132700709

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=31375

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us