|

เริ่มแล้ว! World HAPEX 2018 หวังกระตุ้นตลาดแก่ผู้ประกอบการ พร้อมดันสินค้า – บริการฮาลาลสู้ตลาดโลก

เริ่มแล้ว! งานแสดงสินค้าและประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล ประจำปี 2561 (World HAPEX 2018) ผลักดันสินค้าและบริการฮาลาลผ่านงานวิจัยและนวัตกรรม เพิ่มช่องทางตลาดแก่ผู้ประกอบการชายแดนใต้ พร้อมยกระดับสินค้าฮาลาลสู่ตลาดโลก 

วันนี้ (12 ก.ค. 61) ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายธนิตย์ อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล ประจำปี 2561 (World HAPEX 2018) พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ดร.ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, นายศักรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำ จังหวัดสงขลา แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

ดร.ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามมีจำนวนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการบริโภคการใช้สินค้า การบริการ การลงทุน การค้าขายด้านฮาลาลเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ พันธกิจของสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแหล่งพัฒนาวิชาการและความรู้เกี่ยวกับฮาลาลทั้งสินค้าและบริการแล้วสถาบันฮาลาล ยังส่งเสริมให้มีช่องทางการตลาดฮาลาลด้วย 

โดยการจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติในครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 8 ของสถาบันฮาลาล โดยกำหนดแนวคิดในการจัดงานครั้งนี้ว่า การส่งเสริม SMEs ฮาลาล ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรม (Promoting Halal SMEs through Research & Innovation)” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นผู้ผลิตสินค้าบริโภคอุปโภคและบริการด้านฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดความตื่นตัวมากขึ้น รวมทั้งเพื่อส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมด้านฮาลาลทั้งสินค้าและบริการของไทยเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ งานแสดงสินค้าและประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล ประจำปี 2561 (World HAPEX 2018) จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 12 – 15 กรกฎาคม 2561 ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการฮาลาล ทั้งในและต่างประเทศ, การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานฮาลาล (MOU), การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น หัวข้อ “นักวิจัยชุมชน HABIC”, การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น หัวข้อ “มาตรฐานฮาลาลเพื่อการจัดประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้าฯ, การเสวนา หัวข้อ “ธุรกิจฮาลาล ธุรกิจคุณธรรม”, การประชุมวิชาการระดับชาตินานาชาติ “International Conference on Halal innovation in Products and Services 2018”, การเสวนา “การแพทย์โดยวิถีฮาลาล, การทอล์คโชว์ หัวข้อ ”SMEs HALAL”, การทอล์คโชว์ หัวข้อ “สตรี…ผู้เป็นแรงขับเคลื่อนหลังม่าน”, กิจกรรมวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม, การประกวดเมนูอาหารสเต็กแพะ, การแข่งขัน Amazing ชาชักแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 และกิจกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านงานวิจัยโดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคภาคใต้ นอกจากนี้ ยังมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานฮาลาลอีกด้วย

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=31380

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us