|

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม ล่องใต้ จัด ‘APi Roadshow มหัศจรรย์พาเหรดสินค้าเกษตรนวัตกรรม’ ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ ปิดท้ายจัดงาน “APi Roadshow มหัศจรรย์พาเหรดสินค้าเกษตรนวัตกรรม เลาะอีสาน แอ่วเหนือ ล่องใต้” ที่สงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 พร้อมดันการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” สู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” 

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 61 ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน “APi Roadshow มหัศจรรย์พาเหรดสินค้าเกษตรนวัตกรรม เลาะอีสาน แอ่วเหนือ ล่องใต้” ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย โดยมีนางสาวจารุมน วนิชสุวรรณ สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

นางสาวจารุมน วนิชสุวรรณ สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ว่า การจัดงาน “APi Roadshow มหัศจรรย์พาเหรดสินค้าเกษตรนวัตกรรม เลาะอีสาน แอ่วเหนือ ล่องใต้” ก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวไปแล้ว 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ โดยในครั้งนี้มาปิดท้ายกันที่จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยภายใต้โมเดล “ประเทศไทยไทย 4.0” ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value – Based Economy มีเป้าหมายสำคัญ คือ การเปลี่ยนจากผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างยังยืนให้กับประเทศไทย สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ จึงได้จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยระดับภูมิภาค ในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีพื้นที่เกษตรกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อมทางการเกษตรที่หลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง พร้อมแข่งขันใตลาดโลกและสร้างมูลค่าการค้าให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยภายในงานมีสินค้าที่ถูกพัฒนามาจากข้าว มันสำปะหลัง ผลไม้ สมุนไพรชนิดต่างๆ ที่ผู้นำเข้าให้ความสนใจสินค้าเหล่านี้

นอกจากนั้น ยังมีการจัดงานสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจ “เศรษฐกิจไทยก้าวไกลด้วยนวัตกรรม” โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ “เศรษฐกิจไทยก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม”, “ผลักความฝันสู่ความจริง : หาคำตอบการผลิต การแปรรูปการตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรม” และ Success story จากผู้ผลิตชั้นนำ โดยมี วิทยากรด้านสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่มาให้ข้อมูล

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานภายใต้ชื่องาน Thailand AGR Innovation 2018 “APi Roadshow มหัศจรรย์พาเหรดสินค้าเกษตรนวัตกรรม เลาะอีสาน แอ่วเหนือ ล่องใต้” งานเดียวที่รวมสุดยอดขบวนพาเหรดสินค้าเกษตรนวัตกรรม พร้อมชิมสุดฟิน อาหารแปลกใหม่ด้วยนวัตกรรม กว่า 30 ร้านค้า ช้อปสุดมันส์กับสินค้าเพื่อสุขภาพ ที่ตอบคุณทุก Lifestyle พบกันได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=31618

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us