|

มรภ.สงขลา พัฒนาทักษะภาษาผู้ประกอบการถนนคนเดิน รองรับท่องเที่ยวนานาชาติสตรีทฟู้ด

ผู้ประกอบการถนนคนเดินฯ รับมอบป้ายเมนูภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ดึงผู้ประกอบการถนนคนเดินสงขลาแต่แรก พัฒนาทักษะภาษา รองรับท่องเที่ยวนานาชาติ จับมือท้องถิ่นจัดกิจกรรมสร้างจุดขาย ชูผลประเมินประเทศไทยสตรีทฟู้ดดีที่สุดในโลก

ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ทางคณะฯ ร่วมกับเทศบาลนครสงขลา จัดพิธีมอบป้ายเมนูอาหารภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ประกอบการถนนคนเดินสงขลาแต่แรก ณ ตลาดถนนคนเดินสงขลาแต่แรก อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธี โดยมอบป้ายเมนูอาหารให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการถนนคนเดินสงขลาแต่แรก เพื่อรองรับการท่องเที่ยวนานาชาติสตรีทฟู้ด (STREET FOOD) จำนวน 50 คน ซึ่งเข้ารับความรู้และฝึกปฏิบัติในหลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการในยุค 4.0 เทคนิคการโฆษณาสินค้าด้วยภาษาอังกฤษ ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ และ การนำเสนอสินค้าด้วยภาษาอังกฤษ จากวิทยากรของทางคณะฯ นำโดย อ.ตะวัน รัตนประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์ด้านภาษาต่างประเทศ อันจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้เข้าใจมากขึ้น เกิดการซื้อขายสินค้าสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ มอบป้ายให้ผู้ประกอบการ

ด้าน ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า ไทยเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่กำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวให้แก่ทุกภาคส่วน พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน รวมไปถึงการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และมีกลยุทธ์เพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการ และปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

38600522_315500345856599_8341611746292662272_o

ดร.รัชชพงษ์ กล่าวอีกว่า จากนโยบายระดับประเทศด้านการท่องเที่ยวดังกล่าวลงมาสู่ท้องถิ่น เกิดการตื่นตัวด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเทศบาลนครสงขลามุ่งเน้นนโยบายการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ มากมาย รวมทั้งกิจกรรมถนนคนเดินสงขลาแต่แรก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขายสินค้าพื้นเมืองและอาหารการกินของเมืองสงขลา ปัจจุบันถนนคนเดินสงขลาแต่แรกได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ประกอบกับไทยได้รับการประเมินให้เป็นประเทศที่มี สตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองสงขลาเพิ่มมากขึ้น

38498829_2033906899975934_6378945274093502464_n

“เมื่อมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวซื้อสินค้าและอาหารในถนนคนเดินสงขลาแต่แรก จึงเกิดอุปสรรคสำคัญคือการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่ไม่เข้าใจตรงกัน ทางคณะฯ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาให้แก่ผู้ประกอบการถนนคนเดินสงขลาแต่แรก พร้อมทั้งจัดทำป้ายรายการอาหารภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวนานาชาติสตรีทฟู้ด” รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าว

38462121_315501709189796_2863879343954722816_o

38451426_2033905739976050_7628024593877303296_n

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=32254

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us