|

ม.อ.ปัตตานี นำ นศ.ใหม่ เดินเท้า เรียนรู้พหุวัฒนธรรม พร้อมฝากตัวกับชาวปัตตานี

ม.อ.ปัตตานี เปิดโครงการศรีตรังสะพรั่งบานบนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม นำนักศึกษาใหม่เดินเท้าเรียนรู้จังหวัดปัตตานี และฝากตัวกับชาวปัตตานี

วานนี้ (7 ส.ค. 61) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดโครงการศรีตรังสะพรั่งบานบนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมือง โดยให้นักศึกษาใหม่ 1,500 คน 7 กิโลเมตร เดินเท้าจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ไปยังเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมในเมืองปัตตานี เพื่อให้นักศึกษาใหม่ เรียนรู้จังหวัดปัตตานี และฝากตัวกับชาวปัตตานี โดยมี  รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวเปิดโครงการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และนายตติยะ ฉิมพาลี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ในโครงการศรีตรังสะพรั่งบานบนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมว่า ในนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ในวันนี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะนำนักศึกษาไปสู่เมืองปัตตานี เนื่องจากพวกเรามี 2 สถานะ หนึ่งคือสมาชิกใหม่ของ ม.อ.ปัตตานี ซึ่งเราได้ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในโอกาสต่างๆ หลายรอบแล้ว ในวันนี้เราจะนำนักศึกษาซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ของเมืองปัตตานี ไปให้ชาวปัตตานีได้ให้การต้อนรับพวกเราด้วย อีกสถานะหนึ่งเราอยู่ในสถานะผู้เรียนรู้ ในมหาวิทยาลัยเราเรียนรู้วิชาการ เมื่อเราออกไปในเมืองปัตตานีเราไปเรียนรู้ห้องเรียนห้องใหญ่ของพวกเรา เรียนรู้วิถีชีวิตของเมืองปัตตานีซึ่งเป็นเมืองที่ร่ำรวยมาก ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ และร่ำรวยทางวัฒนธรรม เมืองของเรารู้จักกันในนามเมืองงาม 3 วัฒนธรรม บนเส้นทางที่เราจะเดินไปในวันนี้มีครบในเรื่องของพหุวัฒนธรรม นอกจากเข้าสู่อ้อมอกของเมืองปัตตานีแล้ว ขอให้เราเก็บความทรงจำนั้นไว้  และขอให้พวกเราปวารณาตัวที่จะต้องตอบแทนแผ่นดินผืนนี้ บนเส้นทาง 7 กิโลเมตร ขอให้เราเตรียมใจ เดินทาง 7 กิโลเมตร ในวันที่ 7 สิงหาคม และเรียนรู้สัปดาห์ละ 7 วันขอให้พวกเราเดินทางด้วยความราบรื่น เรียนรู้ผู้คน เกิดมิตรภาพระหว่างการเดินทาง

สำหรับกิจกรรมของนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีในครั้งนี้นักศึกษาประมาณ 1,500 คน ออกเดินเท้าจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านถนนเจริญประดิษฐ์ เข้าสู่เมืองปัตตานี มีจุดหลักๆ คือ จุดที่ 1 วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง ที่นี่นักศึกษาจะได้รับการกล่าวต้อนรับจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี และนักศึกษาเดินเท้าศึกษาสถานที่สําคัญตามเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานีโดยจุดที่ 2 คือบ้านเลขที่ 1 ถนนอาเนาะรู ซึ่งเป็นบ้านตระกูลปริชญากร ซึ่งคุณซุ่ยสิ้ม ปริชญากร เป็นท่านหนึ่งที่มอบที่ดินให้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, จุดที่ 3 ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว, จุดที่ 4 ตลาดเทศวิวัฒน์, จุดที่ 5 มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี, จุดที่ 6 มัสยิดรายอฟาฎอนี, จุดที่ 7 วังจะบังติกอ, และจุดที่ 8 ริมแม่น้ำปัตตานี

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยตลอด 50 ปี นอกจากทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพทางวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยยังเน้นให้นักศึกษามีจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคม นักศึกษาต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองต้องเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสังคม การที่มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเส้นทางพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี ในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย และเป็นเม็ดเลือดใหม่ของจังหวัดปัตตานี ได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต สังคมและวัฒนธรรมการเป็นอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมของชาวปัตตานี จะทำให้นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยมีความสามารถในการปรับตัวและบริหารจัดการตนเองในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ซึ่งเป็นการให้ความรู้แบบใหม่อย่างสร้างสรรค์อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาคีระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ และประชาชนให้ได้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ด้วยกัน

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=32315

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us