|

วิศวะ ม.อ. สร้างแอปพลิเคชั่น PSU Intania Buddy เป็นเพื่อนคู่หูช่วยสื่อสารข้อมูลน้องใหม่

53F8FD01-984E-419B-BD56-BFA9863B62E7

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. เปิดตัวแอปพลิเคชั่น PSU Intania Buddy เป็นเพื่อนประจำตัวน้องใหม่ยุค 4.0 บันทึกข้อมูลที่จำเป็นในชีวิตการเรียนเฉพาะตัวโดยอัพเดททุกช่วงเวลา ตั้งแต่เข้าเรียนแรกจนจบการศึกษาและนำเข้าสู่การพัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

วันนี้ (9 ส.ค. 61) ที่ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดตัว แอปพลิเคชั่น PSU Intania Buddy ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และวิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้ข้อมูล 

CCF163B0-0D30-41E4-A1AF-4DC84D601953

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ในทุกช่วงเวลาเปิดภาคการศึกษาแรกซึ่งจะมีนักศึกษาใหม่เดินทางเข้ามาเริ่มชีวิตการเรียนและการเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งมักจะเกิดปัญหาจากการต้องพบเจอกับสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการเรียน ตารางเรียน แม้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการสื่อสารข้อมูลกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค อีเมล์ หรือไลน์ จะสามารถช่วยสื่อสารข้อมูลได้ในระดับหนึ่งแต่ในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียุค 4.0 ยังมีระบบการให้ข้อมูลที่อำนวยความสะดวกแก่น้องใหม่ได้ดีกว่าที่เป็นอยู่

C130AAFC-73DA-4A2A-97DD-55697F18CD95

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้พัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่น PSU Intania Buddy เพื่อเป็นอีกช่องทางสำหรับการรับทราบข้อมูลของนักศึกษา โดยมุ่งหวังเพื่อให้ข้อมูลแก่นักศึกษาทุกชั้นปี แต่ในการเริ่มต้นจะเริ่มการทำข้อมูลสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาใหม่เป็นหลัก ส่วนนักศึกษาปีอื่นๆ สามารถใช้ได้เช่นกันในบางส่วน แต่จะมีการพัฒนาข้อมูลให้สมบูรณ์ในช่วงต่อไป

C8D1D368-2A90-40B6-B263-F8057BA47D94

จุดเด่นแอปพลิเคชั่น PSU Intania Buddy คือการมีตารางเรียน ตารางสอบเฉพาะของแต่ละคน ซึ่งจะเชื่อมต่อกับตารางสอนหลัก และจะมีการปรับข้อมูลให้ทันสมัยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งข้อมูลที่ส่งสามารถปรากฏเป็น notifications บนหน้าจอมือถือได้ โดยเมื่อเสร็จสมบูรณ์จะสามารถแยกส่ง notifications ที่เฉพาะเจาะจงเป็นรายคน รายกลุ่ม รายวิชา ราย section นักศึกษาใหม่สามารถที่จะใช้สืบค้นข้อมูลที่ควรทราบของอาจารย์ได้ เช่น หน้าตา ช่องทางการติดต่อ เส้นทางและแผนที่ห้องทำงานหากนักศึกษาต้องการจะไปพบ ซึ่งในการพัฒนาระยะต่อไปอาจารย์แต่ละท่านจะสามารถเข้าไปปรับเปลี่ยนข้อมูลของตนเองและเพิ่มช่องทางการติดต่อได้ จะมีผังห้องเรียนและสถานที่ต่างๆ ภายในตัวอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจัดทำขึ้นมาใหม่เพื่อความสะดวกและง่ายในการค้นหา

0CD1E1CA-3047-4330-9D07-3BA758C38704

แอปพลิเคชั่น PSU Intania Buddy ได้รับการสนับสนุนการจัดซื้อเซฟเวอร์ที่สามารถรองรับสถาปัตยกรรมแบบใหม่ในการออกแบบแอปพลิเคชั่น จากการบริจาคของศิษย์เก่าในโอกาสครบ 50 ปี ของคณะ และจากเงินรายได้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และร่วมมือกันพัฒนาโดยอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารุ่นพี่ โดยนับเป็นคณะแรกในวิทยาเขตหาดใหญ่ที่จัดทำแอปพลิเคชั่นสำหรับนักศึกษาใหม่ขึ้น

A106A74F-2F6D-44DF-83A0-D1872EB774AD

“ที่เรียกว่า Buddy คือเป็นแอปพลิเคชั่นที่มีความเป็นส่วนตัวสูง เช่น ตารางเรียนที่เป็นของนักศึกษาผู้นั้นโดยเฉพาะ มีการอัพเดทตลอดเวลา จะมีการเพิ่มข้อมูลเหมือนเพื่อนที่ติดตามนักศึกษาไปตามชั้นปีที่ศึกษา เช่น เรื่องการจัดสรรสาขาในปีที่ 2 การฝึกงานในปีที่ 3 และ การตรวจสอบและการยื่นขอจบการศึกษาในปีที่ 4 เป็นช่องทางให้นักศึกษา “มีเพื่อน” ตามชื่อของแอปพลิเคชั่นว่า PSU Intania Buddy โดยมีมาสคอตเป็นตัวนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ใส่แว่นตารูปเฟืองเกียร์ เราคาดหวังว่าแอปพลิเคชั่นนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลของนักศึกษาตลอดเวลาที่เรียนอยู่ที่นี่ ส่วนเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ข้อมูลเหล่านี้จะถูกย้ายไปอยู่ที่ฐานข้อมูลศิษย์เก่าต่อไป” หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าว

C39A5A82-FF5D-4DB6-9C07-A0AB00DA688E

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถใส่และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเองจากแอปพลิเคชั่นนี้ได้ เพื่อการติดต่อของคณะและเพื่อผลประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง เพราะในยุค 4.0 ผู้ใช้ข้อมูลจะต้องเป็นผู้ดูแลข้อมูล และปกป้องสิทธิ์ของตนเอง เพราะการที่ให้ผู้ดูแลระบบต้องมาติดตามปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละคนนั้น จะต้องใช้คนและใช้เวลามากซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองบุคลากร และเป็นการฝึกการอยู่ในโลกโซเชียลของนักศึกษาด้วย

4037AFF4-3EB8-4387-9391-7FCF75459046

740DDD39-F6E5-4710-B3CF-BE8EBEDB8BF1

933CF44F-4929-462E-AD2E-F4EF41067102

575EEDF1-F663-4B1A-941B-06DD52809D22

CE81EB0E-D67D-459C-BDF4-0295E5125409

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=32374

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us