|

มูลนิธิเพื่อนหญิง ผนึก หลายหน่วยงาน เปิดตัวเครือข่ายแม่บ้านรณรงค์ ‘บ้านปลอดบุหรี่’ เดินหน้าแก้ปัญหาบุหรี่ มือ 2 – 3

DSCF8103

มูลนิธิเพื่อนหญิง เครือข่ายผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากบุหรี่ 4 ภาค ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการไม่สูบบุหรี่ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว สมาคมเภสัชเพื่อการเลิกบุหรี่ เครือข่ายเด็ก เยาวชน เครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่ และ สสส. จัดงานแถลงข่าวรณรงค์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา “พ่อจ๋า บุหรี่ทำร้ายครอบครัวเรา” พร้อมเปิดตัวเครือข่ายแม่บ้านรณรงค์ “บ้านปลอดบุหรี่ ชวน ช่วย เสริมพลัง ให้พ่อเลิกบุหรี่” เดินหน้าแก้ปัญหาบุหรี่มือ 2 และ บุหรี่มือ 3 

DSCF8095

วันนี้ (10 ส.ค. 61) ที่ โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มูลนิธิเพื่อนหญิง เครือข่ายผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากบุหรี่ 4 ภาค มูลนิธิเพื่อการไม่สูบบุหรี่ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว สมาคมเภสัชเพื่อการเลิกบุหรี่ เครือข่ายเด็ก เยาวชน เครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดแถลงข่าวรณรงค์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา “พ่อจ๋า บุหรี่ทำร้ายครอบครัวเรา” พร้อมเปิดตัวเครือข่ายแม่บ้านรณรงค์ “บ้านปลอดบุหรี่ ชวน ช่วย เสริมพลัง ให้พ่อเลิกบุหรี่” โดยมีนางสาวอัมพร ว่องศิริ ตัวแทนแม่กล่าวเปิดตัวเครือข่ายแม่บ้านรณรงค์บ้านปลอดบุหรี่ พร้อมด้วย นายวันสายนนท์ ฮัจยีเราะห์อิส หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคอหงส์ กล่าวประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันและกล่าวปิดกิจกรรมในครั้งนี้

DSCF8091

ด้วย 12 สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทุกปีประเทศไทยถือเป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมที่สะท้อนถึงสถานการณ์ปัญหา และข้อเสนอทางออกต่อรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้หญิง และครอบครัว

DSCF8078

ในปีนี้มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เครือข่ายผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากบุหรี่ 4 ภาค และเครือข่ายเด็ก เยาวชน เครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่ มองเห็นสถานการณ์ความรุนแรงต่อสตรี เยาวชน เด็ก และครอบครัว ที่ต้องเผชิญกัยการสูบบุหรี่ หรือยาสูบ ทั้งในรูปแบบของการเป็นผู้สูบ (นักสูบมือ 1) ผู้ไม่ได้สูบโดยตรง แต่สูด หรือสัมผัสกับควันบุหรี่ เข้าไปในร่างกาย ซึ่งเรียกผู้ได้รับผลกระทบเหล่านี้ว่าเป็นนักสูบมือ 2 และมือ 3

DSCF8065

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2557 ระบุว่า “หญิงไทยจำนวนมากมีความรู้ไม่มากพอเรื่องอันตรายของการสูบบุหรี่ต่อคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ โดยจากคำถามถึงการรู้ว่าบุหรี่เป็นสาเหตุของมารดาคลลอดทารกก่อนกำหนด 28 – 34 สัปดาห์ พบว่ามีคุณแม่ที่ไม่สูบบุหรี่ร้อยละ 54.3 รู้ว่ามีอันตราย ส่วนคุณแม่ที่สูบบุหรี่มีเพียงร้อยละ 39.5 เท่านั้นที่รู้ว่าการสูบบุหรี่มีอันตรายต่อทารกในครรภ์

DSCF8055

และที่น่าสนใจไปกว่านั้น จากการสำรวจการได้รับควันบุหรี่มือสองในประเทศไทย พบว่า การรับควันบุหรี่มือสองในบ้าน ภาคใต้มีปัญหารุนแรงที่สุด โดยประชากรมีอัตราการได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านทุกวันสูงสุดของประเทศ คือ 37.3% ขณะที่อัตราเฉลี่ยของประเทศไทยเท่ากับ 28.1% กรุงเทพต่ำสุด 22.6% ภาคกลาง 23.6% ภาคเหนือ 28.7% และภาคอีสาน 30.9% และล่าสุดการสำรวจปี 2560 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า มีคนไทย 17.3 ล้านคนที่ได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน

DSCF8062

สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อนำเสนอข้อมูล และข้อเสนอ ทั้งเชิงวิชาการ กรณีศึกษา ผู้หญิง เยาวชน ครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ จากการที่พ่อ หรือคนในบ้านสูบบุหรี่ โดยเชิญบุคคล ครอบครัว ชุมชนในสังคม ร่วมกัน ชวน ช่วย เสริมพลัง ให้พ่อเลิกสูบบุหรี่ในบ้าน “พ่อจ๋า บุหรี่ทำร้ายครอบครัวเรา” รวมทั้งเพื่อให้สื่อมวลชน ได้เผยแพร่ ต่อสาธารณะชน โดยนำข้อมูล ข้อเสนอในกิจกรรมรณรงค์ ทั้งทางวิชาการ และการเปิดตัวเครือข่ายแม่บ้าน 4 ภาค รณรงค์ “บ้านปลอดบุหรี่ ชวน ช่วย เสริมพลัง ให้พ่อเลิกบุหรี่” ได้เป็นที่รู้จักกิจกรรมการก้าวย่างในเชิงการต่อสู้กับพิษภัยบุหรี่ โดย แม่ ลูก ชวนพ่อเลิกสูบบุหรี่ในบ้าน “พ่อจ๋าบุหรี่ทำร้ายครอบครัวเรา” ต่อไป

DSCF8058

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการเสวนาเรื่อง “พ่อจ๋าบุหรี่ทำร้ายครอบครัวเรา” โดยมี ผศ.ดร.พญ.รัศมี สังข์ทอง หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, รศ.พญ.วนพร อนันตเสรี ภาควิชากุมารเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ดร.นพ.ธรรมสินธ์ อิงวิยะ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, นพ.บุญชัย พิริยกิจกำจร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดสงขลา, นายสมพงศ์ แซ่เฮง พ่อบ้านที่เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ, นางสะไบ รัตนบุรี ผู้แทนแม่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ และผู้แทนเด็ก เยาวชน ชวนช่วยพ่อเลิกบุหรี่

DSCF8042

DSCF8045

DSCF8052

DSCF8066

DSCF8070

DSCF8071

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=32409

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us