|

ปัตตานี ขน ‘ทุเรียนทรายขาว และของดีเมืองตานี’ จำหน่ายที่หาดใหญ่ หวังเพิ่มมูลค่า – ขยายตลาด

จังหวัดปัตตานี จัดงาน “มหกรรมทุเรียนทรายขาว และของดีเมืองตานี ครั้งที่ 2” หวังประชาสัมพันธ์ผลผลิตทุเรียนทรายขาวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น พร้อมเพิ่มมูลค่า และส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์และของดีเมืองปัตตานีแก่ผู้ประกอบการ

วานนี้ (11 ส.ค. 61) ที่ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมทุเรียนทรายขาว และของดีเมืองตานี ครั้งที่ 2 พร้อมด้วย นายอำนวย ฤทธิชัย เกษตรจังหวัดปัตตานี ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

นายอำนวย ฤทธิชัย เกษตรจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า มหกรรมทุเรียนทรายขาวและของดีเมืองตานี ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2561 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทุเรียนทรายขาวที่มีคุณภาพประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ของดีเมืองตานีเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการตลาดมากยิ่งขึ้น โดยมีกลุ่มเปาหมาย ประกอบด้วย ส่วนราชการ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ โรงงานแปรรูป สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ทุเรียนทรายขาวถือเป็นสุดยอดผลไม้ชายแดนใต้ ที่เลื่องลือในรสชาติ เป็นที่นิยมของผู้บริโภคและตลาด เป็นผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพสู่ผู้บริโภคด้วยระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตรยกระดับคุณภาพผลผลิตเชื่อมโยงการตลาด ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรายย่อยสู่การรวมกลุ่มแปลงใหญ่โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้บูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ตามบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้ยืนยัดอยู่คู่เกษตรกรมาตลอด 50 ปี พร้อมที่จะมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและมีรายได้ที่มั่นคง สำหรับผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตรที่จำหน่ายในครั้งนี้ เป็นผลผลิตจากเกษตรกรของจังหวัดปัตตานี มาจำหน่ายสู่ผู้บริโภคโดยตรง นอกจากประชาชนจะได้สินค้าคุณภาพดีในราคาพิเศษแล้ว ยังได้มีส่วนส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อการเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่อีกด้วย

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=32427

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us