|

สงขลานครินทร์ เปิดงาน “ม.อ.วิชาการ ปี 61 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน” นร.ทั่วภาคใต้ แห่ร่วมคับคั่ง

6240B978-47FD-484A-873F-C07A65B0FBEB

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “50 ปี ม.อ.สืบต่อพระปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์” และ “2561 ม.อ.วิชาการ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” หวังถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนจากงานวิจัยที่สั่งสมมาตลอด 50 ปี ระหว่างวันที่ 17-18 ส.ค. นี้ ที่ วิทยาเขตหาดใหญ่ และศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ให้เยาวชนเรียนรู้ ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยมีนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขนครินทร์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และนักเรียนทั่วภาคใต้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

BCB07B2F-0D79-430D-8A35-F074C2E98A01

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า งาน ม.อ.วิชาการ เป็นการรวบรวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการใช้ความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาภาคใต้ กิจกรรมแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ เช่น การจัดงานเกษตรแห่งชาติ “เกษตรคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”ระหว่างวันที่ 10-19 สิงหาคม 2561 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ, งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ “วิทยาศาสตร์รากฐานของชีวิต ประดิษฐ์นวัตกรรมแห่งอนาคต” ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ที่คณะวิทยาศาสตร์, งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 

C6404C7C-4169-4CED-8AF6-74858DF3FE00

โดยกำหนดวันจัดงาน ดังนี้ งาน ม.อ.วิชาการ 2561 วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 17-18 สิงหาคม 2561, งาน ม.อ.วิชาการ 2561 วิทยาเขตปัตตานี วันที่ 6-7 กันยายน 2561, งาน ม.อ.วิชาการ 2561 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วันที่ 17-18 สิงหาคม 2561, งาน ม.อ.วิชาการ 2561 วิทยาเขตตรัง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561, งาน ม.อ.วิชาการ 2561 วิทยาเขตภูเก็ต วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

F4FEF6B2-1D45-4300-9CE2-47060B1E15E6

โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นจากสถาบันวิจัยพลังงาน นิทรรศการผลงานวิจัยเด่นจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ และนานาชาติ นิทรรศการศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ฯลฯ นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา จัดบรรยายเพื่อวางแผนการเรียนและการตัดสินใจเลือกเรียน โดยมีสถาบันอุดมศึกษาจากทุกภาคของประเทศและต่างประเทศกว่า 100 สถาบันเข้าร่วมจัดคูหา และจากคณะต่างๆ ใน 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ และคณะที่จัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เช่น คณะวิทยาการจัดการ จัดแข่งขันทักษะทางบัญชี คณะศิลปศาสตร์ จัดแข่งขันทางด้านภาษาต่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ จัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย สาธิตการพิจารณาคดีในศาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แข่งขันหุ่นยนต์ซูโมชิงแชมป์ภาคใต้ คณะเศรษฐศาสตร์ จัดประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยนานาชาติ สอนและแข่งขันการทำอินโฟกราฟฟิค คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร สาธิตการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ คณะการแพทย์แผนไทย เสนอสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอการจัดละเล่นพื้นบ้านและวัคซีนใจ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดนิทรรศการ การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ เสนอโครงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบไร้ขีดจำกัด สถาบันฮาลาล จัดกิจกรรมแนะนำการสังเกตเครื่องหมายฮาลาล การ์ตูนและละครความรู้ฮาลาล เป็นต้น

546A909B-CDB3-4675-AAE0-AE3E89F01A51

61FC5C47-330F-410D-B170-36ABEF131740

026EE589-7779-4C01-9D81-7FE9DA5509ED

E6FB9923-B1E4-4AFB-98B7-63FF130699D8

A10460D9-2B70-44E6-A74B-D5B927B71167

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=32650

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us