|

กลุ่มมิตรภาพสัมพันธ์ เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง กลุ่มอาสาเพื่อนมะเร็งไทย ร่วมรณรงค์แบ่งปัน ความรู้ ปัจจัยความเสี่ยงการเป็นมะเร็งในกลุ่มนักเรียน

1534567764893

วันที่ 16 สค. 2561 ทางชมรม/กลุ่มมิตรภาพสัมพันธ์ เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง (Friendship Relations for Cancer Patients ) โดยนายสงวน ตั้งศิรเศรษฐ์ ผู้ก่อตั้งและประธานชมรม และทีมงาน พร้อมด้วย ดร.สุชาติ มั่นคงพิทักษ์กุล (อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า ม.อ.) ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาขมรม ประสานมือประสานใจ กลุ่มอาสาเพื่อนมะเร็งไทย โดยคุณสายชล ศรทัตต์ ประธาน และ ศ.นพ.ดร.อิศรางค์ นุชประยูร (Diplomate, American Board of Pediatrics and Pediatric Hematology-Oncology) แกนหลักของกลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็ง จากคลินิกกุมารชีวาภิบาล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เดินทางมาหาดใหญ่ ร่วมมือกันรณรงค์แบ่งปั่น ความรู้ ปัจจัยความเสี่ยงการเป็นมะเร็งในกลุ่ม นักเรียน ที่ ร.ร.แสงทองวิทยา หาดใหญ่ (แสงทองโมเดล)

1534567759922

ประเด็นที่พูดคุยบนเวที ร.ร.แสงทองวิทยา มีการตอบคำถาม ของตัวแทนนักเรียน ที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับโรคมะเร็ง โดย ศ.นพ.ดร.อิศรางค์ นุชประยูร ได้พุดถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ มีสารพิษ มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งสูงมาก โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนขอให้หลีกเลี่ยง การสูบบุหรี่ เพราะมีโอกาสเสี่ยงสูงถึง 200 เท่า คุณสายชล ศรทัตต์ ประธานกลุ่มอาสาเพื่อนมะเร็งไทย มากล่าวในฐานะเป็นผู้ป่วยมะเร็ง ที่ได้ผ่านความเจ็บปวดและความลำบากจากการเป็นมะเร็ง ขอให้กำลังใจ สำหรับครอบครัวที่เป็นมะเร็ง และ ขอให้ มั่นดูแล สุขภาพ อย่างต่อเนื่อง ส่วน ดร.สุชาติ มั่นคงพทักษ์กุล ได้พุดถึง ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรคมะเร็งเป็นโรคร้ายแรงอันดับหนึ่งของประเทศไปแล้วตั้งแต่ ปี 2542 และ ในปี 2559 มีผู้ป่วยมะเร็ง มากถึง 130,000 คน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง มากถึง 77, 000 คน โดยใน 1 ชั่วโมง จะมีผู้เสียชีวิตถึง 9 คน ขอให้นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร หลีกเลี่ยงแป้งและของหวาน มัน มากเกินไป เน้นการบริโภคผักและผลไม้ และ หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

โดยนายสงวน ตั้งศิรเศรษฐ์ ผู้ก่อตั้งและประธานชมรม/กลุ่ม กล่าวว่า กิจกรรมรณรงค์แบ่งปั่น ความรู้ ปัจจัยความเสี่ยงการเป็นมะเร็งในกลุ่ม นักเรียน ที่ ร.ร.แสงทองวิทยา หาดใหญ่ เป็นกิจกรรมของกลุ่ม ที่เห็นความสำคัยของกลุ่ม นักเรียน ซึ่งต่อไปเติบโตเป็นผู้ใหญ่และหวังว่าต่อไป จะเป็นผู้สูงอายุที่ปราศจากมะเร็ง และมีความสุขในบั้นปลายของชีวิต และจะ เป็นกิจกรรมที่จะมีการรณรงค์ไปตามโรงเรียนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม คือ รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจแนวทางป้องกันและจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง

ดร.สุชาติ มั่นคงพิทักษ์กุล ได้กล่าวว่ากิจกรรมรณรงค์แบ่งปั่น ความรู้ ปัจจัยความเสี่ยงการเป็นมะเร็งในกลุ่ม นักเรียน ที่ ร.ร.แสงทองวิทยา หาดใหญ่ เป็นกิจกรรมที่ทางกลุ่ม หวังว่าจะได้ผลดีจากการรณรงค์ ไปตาม โรงเรียน ครั้งนี้อย่างมาก และ ต้องการสร้างจิตอาสารุ่น ใหม่ๆ เข้าร่วมทำงานและเป็นเครือข่ายของกลุ่มมากขึ้น ซึ่งเราจะเอาแนวคิดในครั้งนี้ มาเป็นต้นแบบ แสงทองโมเดล เพื่อขยายวงกว้างออกไป ในโรงเรียนต่างๆ นอกจากนี้ จะได้นำนวัตกรรมต่างๆ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาสนับสนุนและ สร้างความร่วมมือแบบอัจฉริยะ เพื่อให้ นักเรียน ได้เข้ามาสนใจ และเรียนรู้ การนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในองค์กรที่เกี่ยงข้องกับการพัฒนาการให้บริการด้านโรคมะเร็ง และการนำนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง และเครือข่ายกลุ่มมะเร็ง ต่างๆ ด้วยกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งผู้ป่วยมะเร็งและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ที่เกี่ยวข้อง โดยการขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยนวัตกรรม เป็นแนวคิดที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลสู่ Thailand 4.0 ต่อไป

1534567762984

1534567756908

1534567758468

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=32696

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us