|

ทน.หาดใหญ่จัด “เทศบาลพบประชาชนเยี่ยมบ้าน…แลเมืองประจําปี 2561” ณ วัดคอหงส์

DSC_0545

เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา ณ บริเวณสนามวัดหงส์ประดิษฐาราม (วัดคอหงส์) เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน เยี่ยมบ้าน…แลเมือง ประจําปี 2561 โดยเป็นครั้งที่ 2 ของปี นําโดย ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน มอบของอุปโภค-บริโภคและเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ ตลอดจนและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน และยังได้จัดให้มีกิจกรรมแห่งความสุขจากเทศบาลนครหาดใหญ่ และหน่วยงานภายนอกที่ร่วมโครงการ โดยมีกิจกรรมการให้บริการจากเทศบาลนครหาดใหญ่ อาทิ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจวัดความดัน ให้คําปรึกษาด้านสุขภาพ ทันตกรรมเคลื่อนที่ แนะนําการใช้ยา ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารและเครื่องสําอาง แจกยาเบื่อหนู ทรายกําจัดลูกน้ํา ยาคุมกําเนิดสัตว์เลี้ยง บริการทําบัตรประชาชน การให้ความรู้ทางกฎหมาย วิธีป้องกันอัคคีภัยในครัวเรือน ให้คําแนะนําด้านการชําระภาษี บริการแบบแปลนบ้านมาตรฐาน รับแจ้งไฟฟ้า ขัดข้อง รับลงทะเบียนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ รับแจ้งดูดสิ่งปฏิกูล รับแจ้งเรื่อง ประคบ พิมเสนน้ํา ร้องเรียนร้องทุกข์ การแสดงผลงานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ การสาธิตทําขนมไทย สาธิตทําลูกประคบ พิมเสนน้ำ

ตลอดจนการให้บริการจากหน่วยงานภายนอก อาทิ ตัดแต่งทรงผมฟรี จากโรงเรียนเสริมสวยคุณหญิง โรงเรียนเสริมสวยดาวสยาม โรงเรียนเสริมสวยพรทิพย์ การตรวจสภาพรถ ฟรี จากบริษัทพิธานพาณิชย์ จํากัด และ อาริยะมอเตอร์ จํากัด บริษัทเอที มอเตอร์เซลล์ จํากัด วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และการให้บริการจาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หาดใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด สาขาหาดใหญ่ บริษัท CAT TELECOM บริษัททร คอปเปอเรชั่น บริษัท Tripple Broad Band (3 BB), บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ โรงพยาบาลศิครินทร์ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพานิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยี นครหาดใหญ่ บริษัทมอเตอร์ บิสสิเนส จํากัด บริษัท AIA พร้อมเลือกชมเลือกซื้อสินค้าจําหน่ายจากชุมชน ห้างเคแอนด์เค ซุปเปอร์ค้าส่ง และ ห้างโอเดียนเฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงของคณะผู้บริหาร และการแสดงลูกทุ่งวัฒนธรรมถิ่นใต้ “หนังอาจารย์ณรงค์ ตะลุง บัณฑิต” คณะโนราห์เทพศรัทธา และมโนราห์ไข่เหลี่ยม วิเชียร ศรชัย การแสดงจากวงหาดใหญ่ออร์เคสตรา HYO เทศบาลนครหาดใหญ่ และกิจกรรมการแสดงของเหล่านักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยก่อนหน้านี้ครั้งที่ 1 จัดขึ้น ณ บริเวณที่ดินว่างสี่แยกสะพานดํา (แยกพลัสคอนโด เขต 8) เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อตามนโยบาย “มหานครแห่งความสุข” แก้ปัญหาชุมชนและให้บริการแก่ประชาชนในเชิงรุก

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=33223

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us