|

สนง.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 สงขลา นำสื่อฯ ชมการผลิต – บริหารจัดการลองกองคุณภาพ ที่นราธิวาส

IMG-3752

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา นำสื่อมวลชนจากจังหวัดสงขลา ชมการผลิตและการบริหารจัดการลองกองคุณภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ระแงะ จ.นราธิวาส หวังประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 61 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จัดโครงการนำสื่อมวลชนจากจังหวัดสงขลา เดินทางไปศึกษาดูงานการผลิตและการบริหารจัดการลองกองคุณภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางรัตนา ถิระโชติ เกษตรจังหวัดนราธิวาส นายวีระพันธ์ นิลวัตร เกษตรอำเภอระแงะ นายผิน วงษ์น้อย ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

IMG-3748

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์ลองกองในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งลองกองที่นราธิวาสถือเป็นจุดกำเนิดของการปลูกลองกองในภาคใต้เลยก็ว่าได้ และชาวบ้านในพื้นที่พยายามอนุรักษ์การปลูกลองกองตันหยงมัสให้อยู่คู่กับชาวนราธิวาส ซึ่งทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 ได้ให้การส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

IMG-3767

“ในปีนี้ ทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้การสนับสนุนสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสินค้าทางการเกษตร โดยได้ดำเนินการผ่านศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งสวนของ “ลุงผิน วงษ์น้อย” จะมีจุดเด่นในเรื่องของการพัฒนาลองกองให้มีคุณภาพ โดยการใช้เทคโนโลยีการทำลองกองแบบต้นเตี้ย เพื่อง่ายต่อการดูแลรักษา การแบ่งช่อ การตัดกิ่ง และการตัดแต่งรูป เป็นต้น และอีกส่วนหนึ่งที่ได้บูรณาการร่วมกับทางจังหวัดผ่านกลไกของศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีทั้งหมด 19 ศูนย์ และมีการดำเนินงานต่อเนื่องจากศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยเกษตรกรที่ได้เข้าไปเรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแล้ว ทางศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนจะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงทางการตลาด นอกจากนี้แล้วยังได้มีการร่วมมือกับทางจังหวัดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสและภาคใต้”

IMG-3758

นายสุพิท กล่าวต่ออีกว่า ลองกองตันหยงมัส ของจังหวัดนราธิวาส ยังมีอยู่ และขอให้เชื่อมั่นในคุณภาพ ว่ามีความหอม เนื้อแห้ง เปลือกร่อน และรสชาติหวานอมเปรี้ยว

IMG-3749

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะซื้อลองกองตันหยงมัสของสวน “ลุงผิน วงษ์น้อย” มีการจำหน่ายทั้งที่สวน และระบบออนไลน์ อาทิ เฟสบุ๊คแฟนเพจ แอปพลิเคชั่น เพื่อสนองนโยบาย เกษตร 4.0 ของรัฐบาล และมีการขนส่งหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นไปรษณีย์ รถไฟ และเครื่องบินอีกด้วย

IMG-3756

สำหรับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เป็นสวนลองกองคุณภาพของนายผิน วงศ์น้อย เกษตรกรคนเก่ง ที่มีการผลิตลองกองช่อคุณภาพ อย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 10 ปี มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการผลิตลองกองอย่างครบวงจร

IMG-3757

โดยความโดดเด่นของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แห่งนี้ คือ เป็นสวนลองกองคุณภาพในพื้นที่ 10 ไร่ มีการทำเกษตรแบบผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการผลิตปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต การคมนาคมสะดวก ห่างจากที่ว่าการอำเภอระแงะไม่มาก และมีเกษตรกรต้นแบบที่สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้อีกด้วย

IMG-3761

ภายในศูนย์มีการจัดฐานการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ ฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีการตัดแต่งทรงพุ่ม, ฐานการเรียนรู้การตัดแต่งช่อดอก – ช่อผล, ฐานการเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำ, ฐานการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืช และฐานการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต

IMG-3765

IMG-3741

IMG-3739

IMG-3769

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=33321

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us