|

“ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จ.สงขลา สภากาชาดไทย” เชิญชวนทำความดี ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

ไวนิล-Recovered

“เนื่องในวันคล้ายวันเปิดทำการ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา สภากาชาดไทย” และเป็นการบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตแก่ผู้ป่วยในสถานพยาบาล” ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จ.สงขลา สภากาชาดไทย เลขที่ 1 ม.6 ถ.ทุ่งควนจีน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ทั้งนี้ เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผู้บริจาคโลหิตและอยากเชิญชวนทุกๆท่านทำความดี เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

ตามที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา สภากาชาดไทย ถนนทุ่งควนจีน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีหน้าที่ รับผิดชอบในการรณรงค์และจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อปริมาณคนไข้ใน 7 จังหวัดภาคใต้

การจัดหาโลหิตในภาวการณ์ปกติการบริจาคโลหิตมีความจำเป็น และมีความต้องการในทุกวัน อีกทั้งยังตัองมีโลหิตสำรองไว้ ในกรณีฉุกเฉิน จึงจำเป็นตองอาศัยผู้มีจิตศรัทธาเขามาบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงเดือนกันยายน ไม่สามารถจัดหาโลหิตได้ตามเป้าหมาย เนื่องด้วยการปิดภาคเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา จึงต้องมีการรณรงค์และเชิญชวนให้มีผู้ร่วมบริจาคบริจาคโลหิตในช่วงเวลาดังกล่าวมากยิ่งขึ้น โดยผู้บริจาคโลหิตนั้นสามารถให้โลหิตได้เป็นประจำทุกๆ 3 เดือน

ทั้งนี้ การบริจาคโลหิต 1 คร้ัง (1 ถุง) สามารถช่วยได้มากกว่า 3 ชีวิต โดยสามารถนำไปแยกเป็นส่วนประกอบต่างๆ ที่เหมาะสมและใช้ได้ ตรงตามอาการของผู้ป่วย ซึ่งโลหิตที่ได้รับบริจาคทุกยูนิต ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา นำไปให้ แก่ผู้เจ็บป่วยในโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ , โรงพยาบาลสงขลา, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, โรงพยาบาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงพยาบาลในจังหวัดใกล้เคียงโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น จึงขอเชิญชวนทุกๆ ท่านทำความดี เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะ

คุณสมบัติ

การเตรียมตัว

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=33357

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us