|

รมว.สาธารณสุขบาห์เรน เยี่ยมชมการให้บริการของ รพ.ม.อ. และเปิดศูนย์สารสนเทศบาห์เรน 

9C1374A7-4CFD-4280-BA72-63E021F7CC22

นางฟาอีเกาะห์ บินต์ ซอและห์ อัลซอและห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศบาห์เรนกับมหาวิทยาลัย ที่ได้ดำเนินมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบาห์เรน ได้ร่วมประชุมสรุปความร่วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่างราชอาณาจักรบาห์เรนกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเยี่ยมชมการให้บริการและศักยภาพของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โดยที่ผ่านมามีชาวตะวันออกกลางเป็นจำนวนมากนิยมเดินทางมารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย และนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารของประเทศบาห์เรนก็ได้ให้ความสนใจและชื่นชมศักยภาพด้านระบบสาธารณสุขและการแพทย์ของไทยเป็นพิเศษ และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญและยกระดับความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกัน

FB1DAD16-1CDF-4674-AD35-DCBCA078E8BF

และในวันที่ 12 กันยายน 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบาห์เรน ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในฐานะผู้แทนพระองค์เจ้าชายคอลีฟะห์ บิน ซัลมาน อัลคอลีฟะห์  นายกรัฐมนตรีบาห์เรน เพื่อเปิดศูนย์สารสนเทศบาห์เรน ณ อาคารสำนักวิทยบริการ ซึ่งจัดตั้งขึ้นด้วยงบประมาณจากกองทุน His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท  เพื่อสนับสนุนภารกิจที่เกี่ยวกับประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง และเป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศเกี่ยวกับราชอาณาจักรบาห์เรนและภูมิภาคตะวันออกกลาง มีสารสนเทศที่ให้บริการ ประกอบด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลออนไลน์ มีพื้นที่บริการ 384 ตารางเมตร ที่นั่งอ่านหนังสือ 220 ที่นั่ง เปิดให้บริการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นมา

C7C9BE4B-8014-4D1E-97EE-9A8985B5F0C8

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เริ่มมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรในราชอาณาจักรบาห์เรน ตั้งแต่ปี 2552 เมื่อมหาวิทยาลัยได้ถวายปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่เจ้าชายคอลีฟะห์ บิน ซัลมาน อัลคอลีฟะห์  นายกรัฐมนตรีบาห์เรน และในโอกาสนั้นได้พระราชทานทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งได้นำมาจัดตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ทุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สนับสนุนความร่วมมือและการดำเนินงานกับมหาวิทยาลัยในบาห์เรน เป็นต้น

6D6E41B5-CEFB-47B2-97A3-44ACDCD55362

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เดินทางไปเยือนราชอาณาจักรบาห์เรนหลายครั้ง ทำให้เกิดความร่วมมือในด้านการจัดกิจกรรมและความช่วยเหลือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร การให้ทุนการศึกษา ความร่วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุข และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านการแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ และ โภชนาการ เป็นต้น

E753607E-68FD-4171-A644-7E8D5DA5ADD4

B0F0F69D-FB97-40D8-A9EF-4AE9AAEC1862

91E7E343-5452-48FD-A57D-F2F851B46FAE

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=33390

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us