|

ศอ.บต. แถลง 10 ดี 10 เด่น เพื่อ ปชช. โชว์ 10 โครงการเด่น พัฒนาพื้นที่ จชต.

C6952F70-C357-45ED-BBFD-5DC689C060E1

ศอ.บต. แถลงข่าว 10 ดี 10 เด่น เพื่อประชาชน ประจำปี 2561 พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” เน้นย้ำ ศอ.บต. ยังคงทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลัก “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

วันนี้ ( 13 ก.ย. 61) ที่ หาดใหญ่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จ.สงขลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต., นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. และพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมกันแถลงข่าว 10 ดี 10 เด่น เพื่อประชาชน ประจำปี 2561 โดยมีการนำผลการดำเนินงานการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รวมถึงคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการทำงานห้วง 10 เดือน ของปีงบประมาณ 2561 

D6F1F1C4-C29B-4372-BDE3-8000EF86C69C

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. เน้นย้ำถึงการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่ ทำให้แต่ละโครงการประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะรถยนต์โมบายเคลื่อนที่ซึ่ง ศอ.บต. รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า “สิริเวชยาน” (หมายถึง รถที่ให้บริการทางการแพทย์อันเป็นมงคล) และพระราชทานพระราชานุยาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ชื่อพระราชทานด้วย โดยรถยนต์โมบายเคลื่อนที่นั้นเป็นรถยนต์ที่มีการออกแบบพิเศษเพื่อให้คล่องตัวในการเข้าพื้นที่ ทำงานเชิงรุก มีการติดตั้งอุปกรณ์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ ดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ห่างใกล้ ปัจจุบันมีการจัดทำรถยนต์โมบายนำร่อง 2 คัน ใช้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และโครงการพาคนกลับบ้าน ที่ถือเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนทุนการประกอบอาชีพให้กับผู้ร่วมสร้างสันติสุขระดับอำเภอได้มีหลักประกันในการไม่กลับไปสู่วงจรของการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา มีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม ตลอดจนการเดินหน้าโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน รวมถึงการดูแลคนไร้สัญชาติในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินการพิสูจน์สารพันธุกรรม และได้รับบัตรประชาชนไปแล้ว 699 ราย

EC4DF318-8C5E-4CD8-B9D3-E6922CFB8358

อย่างไรก็ตาม เลขาธิการ ศอ.บต. ยังได้ย้ำอีกว่าหลังจากนี้ ศอ.บต. ยังคงเน้นการดำเนินงานเพื่อประชาชน โดยยึดหลักการที่ว่า ศอ.บต. จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

สำหรับนิทรรศการที่มาจัดแสดงในการแถลงข่าวครั้งนี้ มีทั้งหมด 10 นิทรรศการ ซึ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ให้ประชาชนมีที่พักอาศัยและที่ทำกิน รวมถึงมีการจัดจำหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ โดยทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ เข้าร่วมจำหน่ายกว่า 30 บูท และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

5024AF26-C078-43D3-BF85-6BFB604B911F

427050B4-9586-49DE-AE6A-B1339A4B36A0

7874CD36-DF8B-42F5-9895-BABF9711D102

2CB87E24-BB0E-448F-B6A3-81024E14ECFD

044EF013-55B2-4DBC-A5C8-26048443A881

75BC25D2-0C9E-41D3-A720-2F8674F8AD19

FB384E53-5960-4EEE-9428-E556216EB369

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=33392

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us