|

ครั้งแรกของเมืองไทย! ม.หาดใหญ่ เปิดหลักสูตร Digital & Innovative Leadership สมัครวันนี้ – 31 ต.ค. นี้

dil2

ครั้งแรกของเมืองไทย! สุดยอดหลักสูตรผู้นำองค์กรยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ วิทยากรด้านการตลาดชั้นนำของเมืองไทย เปิดสอนหลักสูตร Digital & Innovative Leadership สำหรับผู้บริหารผู้นำองค์กร เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการ

ครั้งแรกของเมืองไทยสำหรับการเปิดหลักสูตร Digital & Innovative Leadership หลักสูตรผู้นำองค์กรยุคดิจิทัลให้แก่ผู้นำองค์กรซึ่งเหมาะเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่ต้องรู้เท่าทันด้านดิจิทัลและนวัตกรรม ม.หาดใหญ่เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงดำเนินการจัดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะภาวะผู้นำในการบริหารองค์กรในยุคดิจิทัลให้กับผู้บริหาร ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

DIL A3-01

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ รัตนพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่และผู้อำนวยการหลักสูตร Digital & Innovative Leadership เผยว่า คอร์สนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยมาก่อนครับ ถือเป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาเรียนรู้ภาวะผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัลแบบเข้มข้นผ่านการรวบรวมวิทยากรที่เชี่ยวชาญระดับประเทศและมีความเก่งเฉพาะด้าน ทั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี CEO องค์กรใหญ่ๆ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการทำงานกับแบรนด์ชั้นนำระดับโลกอย่าง Google, Apple, Intel รวมถึงเจ้าของแฟนเพจ แปดบรรทัดครึ่ง ที่มีชื่อเสียงก็จะมาร่วมแนะนำเทคนิค เคล็ดลับในการขับเคลื่อนองค์กรในยุคดิจิทัลด้วย โดยจะร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาและช่วยแนะนำสิ่งดีๆ ให้กับผู้เข้าอบรม เราเน้นการถ่ายทอดวิธีการวางกลยุทธ์ดิจิทัลและ Social Media เพื่อตอบโจทย์ในการทำธุรกิจ ผู้เข้าอบรมจะได้โครงการดีๆและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ต่อยอดธุรกิจได้อย่างแน่นอนครับ

Digital & Innovative Leadership หลักสูตรผู้นำองค์กรยุคดิจิทัลที่สุดของคอร์สอบรมสำหรับผู้บริหารและนักธุรกิจระดับสูงเน้นฝึกปฏิบัติและสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการขอรับทุนจากทางภาครัฐอีกด้วย เรียนจบรับประกาศณียบัตร (Certificate) สำหรับผู้ผ่านการอบรบหลักสูตรคลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ http://www.hu.ac.th/dil/

dil3

อัตราค่าลงทะเบียนสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 ตุลาคม 2561 ค่าลงทะเบียนเพียง 46,000 บาท/ท่าน (Early Bird) สมัครตั้งแต่ 16-31 ตุลาคม 2561 ค่าลงทะเบียน 49,000 บาท/ท่าน เท่านั้น  โดยสามารถมัดจำ 50% และชำระทั้งหมดภายใน 31 ตุลาคม 2561  พิเศษสำหรับผู้สมัครองค์กรเดียวกัน 2 คนขึ้นไปลดเพิ่มคนละ 3,000 บาท และอัตราค่าลงทะเบียนรวมค่าเอกสารการอบรม ค่าอุปกรณ์ Work Shop ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและอาหารค่ำช่วง Dinner Talk 2 ครั้ง เพื่อร่วมรับประทานอาหารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรระดับประเทศแล้ว

รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 45 ท่านเท่านั้น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2561 ระยะเวลา 64 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) สถานที่อบรม ห้องประชุม IDC ชั้น 2 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

dil4

สนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ ชั้น 3 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 074-200-392-4 และ 09-1047-1908 E-Mail: Training@hu.ac.th

 

dil5

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=34064

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us