|

มรภ.สงขลา รับโล่วัฒนคุณาธร ผู้มีผลงานทางวัฒนธรรมโดดเด่น

43059879_1529589147141182_5455797738069295104_n

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม สำนักศิลปะฯ รับโล่รางวัลวัฒนคุณาธร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานโดดเด่น ร่วมอนุรักษ์มรดกชาติ

นายโอภาส  อิสโม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วย นายจักรกฤษ เลิศลับ นักศึกษาทูตวัฒนธรรม มรภ.สงขลา เข้ารับโล่รางวัลวัฒนคุณาธร ประเภทกลุ่มบุคคล และ ประเภทเด็กหรือเยาวชน จาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2561 ซึ่งรางวัลนี้พิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางวัฒนธรรมระดับจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และจากหน่วยงานระดับกรม และองค์การมหาชน ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

43074510_1529589190474511_4401424975328706560_n

นายโอภาส กล่าวว่า ผู้ผ่านการตรวจประเมินผลงานดีเด่นจะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับโล่รางวัลวัฒนคุณาธร ซึ่งถือเป็นรางวัลในระดับประเทศ โดยมีการมอบปีละไม่เกิน 170 รางวัลในแต่ละปี เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ดำเนินงานอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และมีผลงานโดดเด่นในการปฏิบัติงานส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมด้วยความเสียสละ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ร่วมงานและสาธารณชน ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

มรภ.สงขลา รับ 2 รางวัลวัฒนคุณาธร

ผอ.โอภาส อิสโม เข้ารับโล่รางวัลประเภทกลุ่มบุคคล

นายจักรกฤษ เลิศลับ เข้ารับโล่รางวัลประเภทเด็กหรือเยาวชน

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=34162

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us