|

ม.อ. เปิดเวทีเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม” ครั้งที่ 9

PNEWS18100509372300104

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดการเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม” ครั้งที่ 9 เดินหน้าเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม รวมถึงภัยพิบัติอื่น ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 61 ที่ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม” ครั้งที่ 9 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยากร คณะผู้บริหารสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้แทนชุมชนชาวหาดใหญ่ และชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากกว่า 150 คน

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ขอชื่นชมทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง…สู้ภัยน้ำท่วม” มาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2554 ที่ต่างพร้อมใจและผนึกกำลังกัน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ อยากให้ทุกภาคส่วนของจังหวัดสงขลา มีความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมรวมถึงภัยพิบัติอื่น ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม การขยายผลของแผนปฏิบัติการหรือแนวปฏิบัติที่ดีต่าง ๆ ที่เป็น model แล้ว จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เราไม่ได้ต้องการให้มีเหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้น ทุกคนที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ จะได้มีโอกาสสอบถามความก้าวหน้าในแต่ละแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานว่า ได้ดำเนินการไปถึงไหน อย่างไร ถือเป็นเวทีในการติดตามการทำงานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนชาวหาดใหญ่ และจังหวัดสงขลา การจัดเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง…สู้ภัยน้ำท่วม ประจำปี 2561” ทำให้เราเกิดความตระหนักในการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้ และตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่เกิดขึ้นแล้ว การเก็บข้อมูลเชิงสถิติ และใช้ข้อมูลเป็นฐานในการวิเคราะห์วิจัยเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ รวมถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วมเป็นแนวทางที่ถือปฏิบัติกันมาอย่างยั่งยืน จึงไม่ยากนักหากภาคีเครือข่ายยังเหนียวแน่นมุ่งมั่น และเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เต็มกำลัง

PNEWS18100509372300108

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ และสำนักวิจัยและพัฒนา ได้จัดการเสวนาขึ้นในครั้งนี้ขึ้น โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเวทีเสวนา อาทิ นายพฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ , นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก , ผู้แทนจากสำนักชลประทานที่ 16 สงขลา , สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8 ฯลฯ ซึ่งขณะนี้ทางคณะทำงานได้เริ่มเตรียมการต่าง ๆ ไว้พอสมควร มีการหารือกับฝ่ายต่าง ๆ ที่จะเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในการจัดเสวนาในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด 8 ครั้งที่ผ่านมา ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 ทุกฝ่ายที่เคยร่วมยังคงให้ความร่วมมือด้วยดีเช่นทุกครั้ง ที่ผ่านมา keyword หลัก ๆ ในการนำมาเป็นหัวข้อเสวนาจะเป็นในเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นมาครั้งนี้จะร่วมถกกันในหัวข้อ “การรับมือน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ” เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายไปทั่วโลก ประเทศไทยก็เป็นพื้นที่ ๆ อาจจะได้รับผลกระทบ เช่น การเกิดภัยแล้ง น้ำท่วม ดินถล่ม โดยในเมืองหาดใหญ่อาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และอาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นในอนาคต จึงเห็นควรว่าเราต้องเตรียมการตั้งรับหากเกิดสถานการณ์ขึ้น และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟัง และใช้เวทีนี้ในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะต่าง ๆ อีกด้วย

PNEWS18100509372300106

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=34169

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us