|

จัดหางานนำนวัตกรรมใหม่ “ตู้งานอัจฉริยะ (JOB BOX)” เปิดให้บริการแก่ผู้ที่กำลังหางานทำ

PNEWS18100518090300601

จัดหางานจังหวัดสงขลา เผยกรมการจัดหางานนำนวัตกรรมใหม่ “ตู้งานอัจฉริยะ (JOB BOX)” เปิดให้บริการแก่ผู้ที่กำลังหางานทำ “จับคู่คนให้ตรงกับงาน หางานได้ตรงใจ” เพิ่มความสะดวกแก่ประชาชน

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ได้นำนวัตกรรมใหม่ในการหางานทำมาให้บริการประชาชนผู้ว่างงาน ผู้ที่กำลังหางาน ผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ประสงค์จะหางาน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยมีการนำตู้งานอัจฉริยะ (JOB BOX) ซึ่งมีลักษณะคล้ายตู้เอทีเอ็ม (ATM) โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการสมัครงาน สามารถ “จับคู่คนให้ตรงกับงาน หางานได้ตรงใจ” เมื่อกดทำรายการจะเชื่อมโยงไปถึงระบบการสมัครงาน ได้สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการง่าย ๆ สะดวกสบาย เพียงแค่ใช้บัตรประชาชนเสียบเครื่องสมาร์ทการ์ด หลังจากนั้นให้บันทึกข้อมูลส่วนตัว วุฒิการศึกษา ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร ค้นหาตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครงานสมัครงานผ่านทางตู้งานอัจฉริยะ (Job box) โดยการจับคู่ตำแหน่งงาน (Matching) ซึ่งระบบจะส่งข้อมูลรายละเอียดการสมัครงานไปทางอีเมล์ และผู้สมัครงานสามารถถ่ายคิวอาร์โค๊ดเก็บไว้ดูรายละเอียดในการสมัครงานได้

PNEWS18100518090300602

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของจังหวัดสงขลา ได้นำตู้งานอัจฉริยะ (Job box) มาให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 6 ตู้ โดยนำไปติดตั้งตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้ ศูนย์บริการร่วม ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา(ส่วนหน้า) ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ศูนย์การค้าบิ๊กซี คลองแห อำเภอหาดใหญ่ , บริเวณที่ว่าการอำเภอจะนะ , บริเวณที่ว่าการอำเภอเทพา , บริเวณที่ว่าการอำเภอสิงหนคร , บริเวณที่ว่าการอำเภอสะเดา และที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ว่างงาน ผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ประสงค์จะหางาน ผู้ที่กำลังหางานทำ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว หรือบริเวณใกล้เคียงสามารถไปใช้บริการได้ทุกวันตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=34174

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us