|

นายก อบจ.สงขลา ต้อนรับ เครือข่าย 5 มหาวิทยาลัย โครงการ “พัฒนาความร่วมมือด้านอุดมศึกษาทางสถาปัตยกรรมไทย-จีน”

PNEWS18100520032900701

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับเครือข่าย 5 มหาวิทยาลัยในโครงการ “พัฒนาความร่วมมือด้านอุดมศึกษาทางสถาปัตยกรรมไทย-จีน” เดินหน้าพัฒนาและอนุรักษ์เมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลก

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่โรงสีแดง (หับ โห้ หิ้น) ถนนนครนอก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และคณะ อาทิ นายจารึก ไชยประภา หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองผังเมือง , นางสาวชัญญณัท ทองคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ฯลฯ ร่วมให้การต้อนรับเครือข่าย 5 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , สถาบันอาศรมศิลป์ , มหาวิทยาลัยศิลปกร , มหาวิทยาลัยชิงหวา และมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงจากประเทศจีน ที่เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาความร่วมมือด้านอุดมศึกษาทางสถาปัตยกรรมไทย-จีน” ซึ่งดำเนินโครงการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในการจัดทำแผนแม่บทการบริหารโครงการ “ปรับปรุงแหล่งโบราณสถานและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ (สงขลาสู่มรดกโลก)”

PNEWS18100520032900703

สำหรับโครงการ “พัฒนาความร่วมมือด้านอุดมศึกษาทางสถาปัตยกรรมไทย-จีน” เป็นโครงการที่นำไปสู่ความร่วมมือเชิงปฏิบัติการด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์เมืองเก่าสงขลา ผ่านกิจกรรม joint workshop ระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 – เดือน มกราคม 2562 และได้กำหนดให้มีการลงพื้นที่ปฏิบัติการในพื้นที่เมืองเก่าสงขลา ระหว่างวันที่ 1- 5 ตุลาคม 2561 ซึ่งจะเป็นการยกระดับสถานะเมืองเก่าสงขลาให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น กับสถาบันการศึกษาชั้นนำของจีน ที่ได้รับการยกย่องในเรื่องของการศึกษาด้านการอนุรักษ์เมืองเก่าในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืน

PNEWS18100520032900714

ในโอกาสเดียวกันนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยชิงหวา และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงจากประเทศจีน และมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาทั้ง 4 มหาวิทยาลัยที่มาร่วมกันทำ joint workshop ในกิจกรรมงานออกแบบ และสื่อความหมายงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเมืองเก่าสงขลา บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม สร้างความประทับใจให้กับคณะผู้มาเยือนเมืองเก่าสงขลาเป็นอย่างมาก

PNEWS18100520032900715

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=34178

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us