|

เปิดห้องเรียน ‘เกษตร’ เพื่อชุมชน มรภ.สงขลา พาชมพืชผักปลอดสาร ผลงานอาจารย์-นศ.

งานวิจัยทดสอบพันธุ์เมล่อน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา พาชมห้องเรียนเกษตรเพื่อชุมชน โชว์พืชผักปลอดสารพิษหลากชนิด ผลิตผลอาจารย์-นักศึกษา แปลงความรู้สู่ท้องถิ่น

เมื่อไม่นานมานี้ อ.ธัชวีร์ ขวัญแก้ว โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำทีมงานประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงพืชผักปลอดสารพิษผลงานอาจารย์และนักศึกษาในคณะฯ พร้อมทั้งให้ข้อมูลว่า กว่าจะเติบโตงอกงามอย่างที่เห็นไม่ใช่เรื่องง่าย นักศึกษาต้องเรียนรู้ทฤษฎีจากสถานีปฏิบัติการ โดยมีอาจารย์ผู้มีความรู้ในศาสตร์แต่ละแขนงคอยถ่ายทอดวิธีการและให้คำข้อแนะนำ จนกลายเป็นผลิตผลที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คณะฯ และได้รับเสียงชื่นชมจากหลายฝ่ายในมหาวิทยาลัย ที่สำคัญ ทางคณาจารย์ได้ออกพื้นที่บริการวิชาการด้านเกษตรให้แก่คนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้และขอรับคำแนะนำในการปลูกพืชผักให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

แปลงปลูกข้าวโพด

ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมผลงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรในครั้งนี้ อ.ธัชวีร์ ในฐานะอาจารย์ประจำสถานีปฏิบัติการพืชไร่ จะเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกพืชชนิดต่างๆ อาทิ ข้าวโพดหวาน ถั่วลิสง มันญี่ปุ่น โดยเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้กระบวนการปลูกพืชไร่เศรษฐกิจสำคัญ ส่วนสถานีทดลองแปลงสาธิตมี ดร.ศุภัครชา อภิรติกร ซึ่งเป็นอาจารย์ทางด้านสรีรวิทยาพืชยืนต้น คอยแนะนำการปลูกฝรั่ง การปลูกมะนาววงบ่อคู่พริก ขณะที่สถานีปฏิบัติการพืชสวนมี ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม อาจารย์สาขาวิชาพืชสวน เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปลูกเมล่อนและแตงโมอย่างละเอียด ตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ การดูแลและเก็บเกี่ยว ซึ่งนักศึกษาได้ฝึกทักษะและพัฒนาความรู้ตามสาขาวิชา

นศ.เกษตร กำลังปลูกฝรั่งพันธุ์กิมจู

การดูแลรักษาเหมือนพืชไร่ที่ส่วนใหญ่เป็นพืชเชิงเดี่ยว ใช้เมล็ดพืชปลูกโดยตรง ดูแลรักษาไม่ยาก อย่างข้าวโพดใช้เวลาในการเติบโตประมาณ 70-75 วัน ไหมจะเปลี่ยนเป็นสีดำ สามารถเก็บเกี่ยวได้ ซึ่งหากต้องการปลูกเพื่อจำหน่ายก็ต้องหาตลาดรองรับ และคำนวณช่วงเวลาเก็บเกี่ยวให้พอดี เท่าที่ทราบประเทศมาเลเซียสนใจข้าวโพดจากไทยมาก แต่ต้องมีผลผลิตที่เพียงพอและต่อเนื่อง หรืออาจนำไปแปรรูปเป็นน้ำข้าวโพดซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ นอกจากนั้น ถั่วลิสง มันญี่ปุ่น เป็นพืชที่อยากแนะนำให้เกษตรกรทดลองปลูก เพราะปลูกง่าย ผลผลิตคุณภาพดี ดูแลรักษาง่าย จึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาศัตรูพืช อยากส่งเสริมให้ใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ หรืออีกแบบคือเกษตรปลอดภัย ใช้ปุ๋ยเคมีได้แต่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง อ.ธัชวีร์ กล่าว

แปลงปลูกมะเขือม่วง

ด้าน ดร.ศุภัครชา ผู้เชี่ยวชาญด้านสรีรวิทยาพืชยืนต้น กล่าวบ้างว่า พืชอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจคือ มะเขือม่วง ซึ่งค่อนข้างทนต่อโรคและแมลง ใช้เวลา 3-4 เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว ทั้งยังเป็นที่นิยมของตลาด เนื่องจากมีสีสันสวยงาม หรืออาจปลูกมะนาวร่วมกับพริก เพื่อเสริมรายได้ระยะที่มะนาวยังไม่ออกผล ซึ่งมะนาวที่มีทั้งหมด 3 สายพันธุ์ให้ผลผลิตแตกต่างกัน บางชนิดลูกเล็กแต่เปรี้ยว เหมาะสำหรับนำไปทำอาหารจำพวกลาบ

DSC_0886

ขณะที่ ผศ.ดร.คริษฐ์สพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชสวน กล่าวถึงงานวิจัยทดสอบพันธุ์เมล่อนว่า ดำเนินการปลูกใน 2 รูปแบบ คือปลูกในที่โล่งกับโรงเรือน เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของสายพันธุ์ สิ่งสำคัญของการปลูกเมล่อนคือต้องหมั่นเด็ดแขนงทิ้ง และให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีรสชาติหวานอร่อย นอกจากนั้น ยังมีการปลูกมะเขือเทศเชอรี่ โดยทดลองใช้ฮอร์โมนเพื่อยืดช่อดอกและขยายขนาดผล นอกจากจะได้ผลผลิตตามความต้องการแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่ทางคณะฯ จะต้องเร่งพัฒนาผลงานวิจัยต่อไป เพื่อช่วยยกระดับสินค้าของเกษตรกรในท้องถิ่นไปสู่ตลาดโลก

DSC_0897

ปิดท้ายด้วย นายณัฐภพ เส้งสีแดง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เจ้าของผลงานปลูกแตงโม กล่าวว่า แตงโมเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ตลาดต้องการมาก ใช้เวลาในการปลูกไม่นานประมาณ 65-75 วันก็เก็บเกี่ยวได้แล้ว ซึ่งการได้ฝึกปฏิบัติจริงทำให้ตนและเพื่อนๆ เกิดความเชี่ยวชาญจนนำกลับไปปลูกเองได้ที่บ้าน และสามารถให้คำแนะแนะนำคนที่สนใจจะปลูกพืชเหล่านี้ได้อีกด้วย

ที่สำคัญ การเรียนทางด้านเกษตรไม่จำเป็นต้องประกอบอาชีพเกษตรกรเพียงอย่างเดียว แม้จะทำอาชีพอื่นก็สามารถใช้ความรู้ที่มีสร้างรายได้เสริม หรือปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ไว้รับประทานในครัวเรือน มีความเป็นอยู่ที่พอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

30264298_1558439554255174_6146223287203528704_n

29496024_165727264086313_6370572042076422144_n

29468568_2090535280963340_181674409033796911_n

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=34189

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us