|

สงขลาเตรียมพร้อมรับมือน้ำช่วงหน้าฝน กำชับทุกหน่วยทำงานเป็นทีม

PNEWS18100814450800501

ผู้ว่าฯ สงขลา เตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝน กำชับทุกหน่วย ทำงานเป็นทีม มุ่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที หากเกิดสถานการณ์

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 61 ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา , นายธีระเทพ เทพสุยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสงขลา , นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 ฯลฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับข้อมูลพื้นที่จังหวัดสงขลา มีลุ่มน้ำหลัก จำนวน 2 ลุ่มน้ำ ประกอบด้วย ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ลุ่มน้ำย่อย ประกอบด้วย ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาทิศเหนือ , ลุ่มน้ำคลองรัตภูมิ , ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา , ลุ่มน้ำคลองนาทวี และลุ่มน้ำคลองเทพา โดยข้อมูลน้ำฝน-น้ำท่า ประกอบด้วย ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,910 มิลลิเมตรต่อปี , ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย 3,273 ลูกบาศก์เมตรต่อปี , ความต้องการใช้น้ำ 1,060 ลูกบาศก์เมตรต่อปี , อ่างเก็บน้ำความจุ 90 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และมีน้ำส่วนเกิน ซึ่งเป็นน้ำที่ไหลออกสู่ทะเล 2,123 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

PNEWS18100814450800502

ทั้งนี้ ในช่วงฤดูฝนมักจะประสบปัญหาอุทกภัยใน 2 พื้นที่หลัก คือ พื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้กับคลองระบายน้ำที่ 1 (ร.1) จากเดิมระบายน้ำได้ 465 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้เพิ่มเป็น 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หากดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งจะสามารถระบายน้ำออกสู่ทะเลสาบสงขลาได้เร็วขึ้น

ขณะที่พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ซึ่งครอบคลุม 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอสิงหนคร , อำเภอกระแสสินธุ์ , อำเภอสทิงพระ และอำเภอระโนด ที่นอกจากจะประสบกับปัญหาอุทกภัยแล้ว ยังประสบกับปัญหาภัยแล้ง และปัญหาน้ำเค็มที่หนุนเข้ามาในพื้นที่ เนื่องจากบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ รับน้ำจากจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ซึ่งทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 อาทิ การจัดทำโครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำ , โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ ฯลฯ

ทั้งนี้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กำชับทุกภาคส่วนในการร่วมกันติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เนื่องจากภาคใต้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้ว และเริ่มมีฝนตกชุกในพื้นที่ ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันทำงานเป็นทีมแบบบูรณาการ และให้เตรียมความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนบุคลากร เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที หากเกิดสถานการณ์

PNEWS18100814450800503

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=34200

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us