|

มรภ.สงขลา สัมมนาการปรับตัวขององค์กรธุรกิจยุค 4.0

43315801_445782112614792_2161767605419900928_n

มรภ.สงขลา จัดสัมมนาการปรับตัวขององค์กรธุรกิจยุค 4.0 ดึงนักศึกษาปี 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางบริหารจัดการจากผู้เชี่ยวชาญ เตรียมพร้อมรับการแข่งขัน

ดร.ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงงานสัมมนาทางการจัดการ “การปรับตัวขององค์กรธุรกิจในยุค 4.0” เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ปัจจุบันการจัดการธุรกิจ มีหลายภาคส่วนองค์กรให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรรัฐ เอกชน หรือแม้กระทั่งรัฐวิสาหกิจ ซึ่งในแต่ละองค์กรก็ให้สารัตถะในการจัดการที่แตกต่างกันออกไป บางองค์กรมุ่งเน้นการจัดการที่ผลผลิตอย่างสุดโต่ง ในขณะที่บางองค์กรมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นเลิศ หรือบางองค์กรมุ่งเน้นรายได้เป็นหลักชัย แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกองค์กรต้องการจะเป็นเหมือนกันคือ การมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งทางธุรกิจ

43162240_1223510701134339_4391753855734382592_n

ด้าน อาจารย์ปราการ หังสวนัส ประธานโปรแกรมวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา กล่าวว่า ทางโปรแกรมฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจจึงจัดสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา จำนวน 115 คน ได้รู้ถึงแนวทางการบริหารและการจัดการในยุคโลกาภิวัตน์ และสามารถปรับตัวเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทางธุรกิจ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาและสถานประกอบการ โดยนักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ หรือเป็นแนวทางปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนพิพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม นักธุรกิจและนักวิชาการอิสระ และ นางสาวพนัสรมย์ จงวิไลเกษม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรร่วมสัมมนา

43299326_306417896817268_4311287926911664128_n

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=34205

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us