|

พัทลุงเดินหน้าผลักดัน ‘ท่องเที่ยวชุมชน’ เตรียมจัดงาน ‘มหัศจรรย์ แห่งพัทลุง’ พร้อมดึง นทท. ไทย – ต่างชาติ

IMG_5001

จังหวัดพัทลุงแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพัทลุง ภายใต้ชื่องาน “มหัศจรรย์ แห่งพัทลุง” เดินหน้าโปรโมทการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดพัทลุง 52 ชุมชนหลัก และ 115 แอ่งท่องเที่ยว ชูไฮไลท์ “ป่า เขา นา เล” ใน 11 อำเภอ สร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

วานนี้ (24 ต.ค. 61) ที่ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง, ดร.ทวนธง ครุฆจ้อน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และชุมชนสัมพันธ์สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ และ ดร.อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ร่วมแถลงข่าว งานมหกรรมท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพัทลุง ภายใต้ชื่องาน “มหัศจรรย์ แห่งพัทลุง” โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง

IMG_4997

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า จังหวัดพัทลุงมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชน คือ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ชุมชนมีการสร้างงาน สร้างอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ พร้อมดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างภาคภูมิใจใน “มหัศจรรย์แห่งพัทลุง” แบ่งเป็น 11 อำเภอ มีการท่องเที่ยว “เขา ป่า นา เล” ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีทั้งน้ำตก ภูเขา ล่องแก่ง เป็นเมืองโนรา หนังตะลุง มีสำนักตักศิลาวัดเขาอ้อ ซึ่งเป็นสำนักทางพุทธาคมและไสยศาสตร์ที่ขึ้นชื่อมากที่สุดของภาคใต้ ที่สำคัญยังเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าหายาก คือ “สมเสร็จ” อีกด้วย

โดยแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและนักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด อาทิ วัดเขียนบางแก้ว, บ่อน้ำร้อนธารน้ำเย็นเขาชัยสน, ล่องแก่งป่าพะยอม, ทะเลน้อย, สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, ภูเขาอกทะลุ, น้ำตกไพรวัลย์, เกาะสี่ เกาะห้า, หาดแสนสุขลำปำ, วังเก่าเจ้าเมืองพัทลุง, วัดถ้ำคูหาสวรรค์, สำนักตักศิลาเขาอ้อ (วัดเขาอ้อ) และจุดเช็คอินที่ไม่ควรพลาด อาทิ ปากประ “อัศจรรย์แห่งแสง แหล่งยกยอ”, ป่าไผ่สร้างสุข “ตลาดชุมชนของคนหัวใจสีเขียว”, ตลาดใต้โหนด “ตลาดสีเขียวเลี้ยวเข้ามาก็สุขใจ”, ล่องแก่งหนานมดแดง “ความสนุกบนสายน้ำที่ห้ามพลาด”, ขนำ คอฟฟี่ “ร้านกาแฟวิวดีที่สุดในพัทลุง”, ร้านขนมหวานป้ากี้ “อร่อยมาก ถูกปากถูกตังค์”, นาโปแก “ปอดแห่งใหม่ของคนพัทลุง”, ควนนกเต้น “จิบกาแฟ แลหมอก หยอกตะวัน” และ บ้านขาม “สายน้ำมีชีวิต

IMG_4988

โครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” เป็นนโยบายของรัฐบาล ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานราก และเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เกิดชุมชนเข็มแข็ง ยั่งยืน โดยการนำนวัตกรรมมาผสมผสานกับชีวิต ในการผลิตสินค้าท้องถิ่นหรือผลิตภัณฑ์โอทอป ภายใต้แนวคิด ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย (Happiness Oriented) พร้อมกับผนวกการท่องเที่ยวของชุมชนเข้าไป

ที่ผ่านมาพัฒนาการของโอทอป ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจฐานรากนั้นแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงแรก ปี 2546-2556 เป็นช่วงหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ – พออยู่ พอกิน ช่วงที่ 2 ปี 2557-2560 เป็นช่วงหลากเสน่ห์ หลายผลิตภัณฑ์ – อยู่ดี กินดี และ ปี 2561 เป็นช่วงนวัตวิถี ร่วมสุขร่วมวิถี ร่วมสมัย – มั่งมี ศรีสุข ซึ่งเปลี่ยนจากการผลักดันสินค้าโอทอป โดยรัฐเข้ามาให้ความช่วยเหลือทุกด้าน เป็นการกระจายรายได้ตามความต้องการของชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นตัวตั้ง เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนท่องเที่ยวระดับหมู่บ้าน หรือ “แอ่งเล็ก” ที่มีอัตลักษณ์ และช่วยกันยกระดับสินค้าโดยนำนวัตกรรมมาผสมผสานกับวิถีของชุมชนอย่างน้อย 1 หมู่บ้านต่อสินค้า 10 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทำให้ชุมชนมีรายได้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง

IMG_4994

สำหรับงานมหกรรมท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพัทลุง ภายใต้ชื่องาน “มหัศจรรย์ แห่งพัทลุง” กำหนดจัดขึ้นระหว่าง 7 – 11 พฤศจิกายน 2561 ที่ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดพัทลุง ทั้ง 52 ชุมชนหลัก และ 115 แอ่งท่องเที่ยว ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไยนิยมยั่งยืน เชิญชวนให้ประชาชนมาท่องเที่ยวในชุมชนและเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของจังหวัดพัทลุง และสร้างการรับรู้สู่การบริการท่องเที่ยวย่างยั่งยืน

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ ผลงาน ศิลปวัฒนธรรมและสินค้า OTOP ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพัทลุง และเครือข่ายท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง 56 บูธ, ชิมฟรีอาหาร จานเด็ด และบูธชวนชิมและจำหน่ายอาหารในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ไม่น้อยกว่า 15 บูธ, การเจรจาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวกับชุมชนของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจากจังหวัดอื่นๆ บริเวณรอบๆ จังหวัดพัทลุง ไม่น้อยกว่า 20 รายต่อวัน, กิจกรรมการแสดงบนเวที โดยจัดชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงจากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของแต่ละหมู่บ้าน, หารประกวดสำรับอาหารรสไทยแท้จังหวัดพัทลุงจากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพัทลุง, การแสดงของดาราและศิลปินชื่อดัง อาทิ มโนราห์ไข่เหลี้ยม วิเชียร ศรชัย, พระเอกละครช่อง 3 หมอก้อง สรวิชญ์ สุบุญ, การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง พบกับคอมเมนเตเตอร์ชื่อดัง ครูเทียม ชิงช้าสวรรค์, นักร้องลูกทุ่ง หญิง ธิติกาญจ์ อาร์สยาม และมินิคอนเสิร์ต ตุ๊กกี้ ชิงร้อยชิงล้าน รวมทั้ง กิจกรรมส่งเสริมการขาย / กิจกรรมชิงรางวัล ลุ้น…เที่ยวฟรีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีพัทลุง รางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกมากมาย และพิเศษรางวัลสร้อยคอทองคำ อีกด้วย

IMG_4979

IMG_4983

IMG_4977

IMG_4978

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=34575

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us