|

นายก อบจ.สงขลา เปิดการประชุม ประเมินความสนใจภาคเอกชน (Market Sounding)

PNEWS18103013453001206
นายก อบจ.สงขลา เปิดการประชุมเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) ต่อแนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง เร่งผลักดันระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว เพื่อบรรเทาปัญหาจราจร และช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน
ช่วงบ่ายวันนี้ (30 ต.ค. 61) ที่ โรงแรมบุรีศรีภูฯ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) ต่อแนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา , นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา , นายพฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายจารึก ไชยประภา หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนางสาวชัญญณัท ทองคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก
PNEWS18103013453001204
PNEWS18103013453001215

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=34593

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us