|

หาดทิพย์ รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment (THSI) 1 ใน 79 บจ. ที่มีความโดดเด่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

01-HTC1นายสยาม สุวรรณรัตน์ รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเพื่อความยังยืน ผู้แทน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่รางวัล “หุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment (THSI) จาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น 1 ใน 79 บริษัทจดทะเบียนไทยที่มีความโดดเด่น ในด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึง ความสมดุลของการบริหารในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้บรรษัทภิบาล ในงานประกาศผลและมอบรางวัลด้านความยั่งยืน SET Sustainability Awards 2018 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

โล่

 

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=34849

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us