|

โค้ก-หาดทิพย์ ประกาศผลประกวดวาดภาพแม่ของแผ่นดิน ปี 4 รอบชิงชนะเลิศ

_DSC0318

โค้ก-หาดทิพย์ ประกาศผลการประกวดวาดภาพแม่ของแผ่นดิน ปีที่ 4” รอบชิงชนะเลิศ ถ่ายทอดเรื่องราว พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

นายอำพล พงศ์สวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายธงชัย อันชูฤทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) แขกผู้มีเกียรติ อาจารย์ และ ผู้ปกครอง ร่วมงานประกาศผลรางวัล และปิดค่ายกิจกรรมอบรมให้ความรู้ โครงการประกวดวาดภาพแม่ของแผ่นดิน ครั้งที่ 4 (รอบชิงชนะเลิศ) โดยมีเยาวชน ผู้ผ่านรอบคัดเลือกระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 47 คน จากสถาบันการศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้ร่วมถ่ายทอดเรื่องราว พระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 “อัคราภิรักษศิลปิน” พระผู้ทรงรักษาศิลปะแห่งแผ่นดินอันยิ่งใหญ่ภายใต้หัวข้อ “การอนุรักษ์ความเป็นไทย” ผู้ชนะรับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา มูลค่ากว่า 50,000 บาท ซึ่งจัดโดย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมใหญ่ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้พรุค้างคาว ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

นายธงชัย อันชูฤทธิ์รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เด็กๆ อายุ 10-15 ปี กำลังอยู่ในช่วงวัยเรียนรู้ สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมกฎระเบียบในโลกของความเป็นจริง ก่อเกิดอารมณ์ ความรู้สึก ถ้าเราคิดในทางสร้างสรรค์ ก็จะเป็นประโยชน์ เหมือนกับการประกวดในวันนี้ ที่ไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการแข่งขันเป็นหลัก แต่สิ่งที่เด็กๆ จะได้รับ ก็คือการได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในค่ายศิลปะ ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน และกิจกรรมทัศนศึกษา เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน ได้ศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา จ.สงขลา เพื่อเสริมไอเดียและกลับมาสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองพร้อมเติมเต็มความรู้วิทยากรพิเศษ อ.ดำรงค์ ชีวะสาโร อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยทักษิณ บรรยายพิเศษด้านศิลปะลายไทย เรียนรู้เทคนิคพิเศษ การเขียนลายเส้น การเขียนสีซ็อคและการจัดองค์ประกอบศิลป์ โดย ผศ.ศุภฤกษ์ ทองประยูร อาจารย์ประจำวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, ผศ.กมล คงทอง คณะศึกษาศาสตร์ ผศ.อัฏฐพล คงพัฒน์ อาจารย์สาขาวิชาศิลปะประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ วิทยาเขตปัตตานี

_DSC0248

ผศ.กมล คงทอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า การทำงานศิลปะ มีลักษะ 2 อย่าง คือการเขียนรูป ซึ่งเป็นเรื่องของการโชว์ทักษะฝีมือเพียงอย่างเดียว เขียนรูปได้เหมือน แสดงว่าเราเก่ง ใครที่ไม่เหมือนอาจจะด้อยลงไปตามลำดับ แต่ถ้าเราบอกว่าเราทำงานสร้างสรรค์ นอกจากฝีมือทักษะที่เรามีแล้ว เราจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการรวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุต่างๆ มาประกอบ มากกว่าการที่เราใช้สีเพียงอย่างเดียวสำหรับผลงานการประกวดครั้งนี้ จะมีความโดดเด่นพิเศษต่างจากทุกปีที่ผ่านมา เราได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้สื่อวัสดุอย่างเต็มที่ในการทำงาน สำคัญมากคือถ้าเราไปจำกัดสื่อวัสดุเฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใดมาทำงาน แรงบันดาลใจความสมบูรณ์ของงานมันจะไม่เกิดขึ้น

ด.ญ.ลดาวัลย์ มนตรี (น้องนิหน่า) ผู้ชนะการประกวดวาดภาพระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกล่าวว่าตลอด 3 วัน ในค่ายหนูรู้สึกมีความสุข ประทับใจ ตั้งแต่วันแรกที่ได้ร่วมกิจกรรม หนูได้เห็นถึงวัฒธรรมของภาคใต้ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ไม่เคยรู้ว่ามี ก็เป็นการปลูกจิตสำนึกของเราให้สำนึกว่าเราเกิดที่ภาคใต้เป็นคนใต้ และควรจะรักษาวัฒนธรรมสืบต่อไป เทคนิคจากอาจารย์ 3 ท่าน ที่มาให้ความรู้ มีประโยชน์กับหนูมากๆ ถึงไม่ได้ใช้ในรูปที่ประกวดก็ได้ใช้ในภาพต่อๆ ไป สำหรับภาพที่หนูวาดชื่อว่า “ผ้าทอของแม่” ที่วาดภาพนี้ก็เพราะยายชอบใส่ เลยอยากจะรู้ว่าเค้าทำยังไง ทำจากอะไร มีความสำคัญยังไง เลยหาข้อมูล แล้วมาใส่ลงภาพนี้ หนูก็อยากให้ หาดทิพย์ จัดอีกในปีต่อๆ ไป หนูสัญญาว่าจะมาอีก และก็ขอบคุณ ค่ายนี้ดีมากๆ อยากเชิญชวนให้พี่ๆ น้องๆ มาประกวดกันเยอะๆ นะคะ

_DSC0267

ด้าน ด.ช.เก้าแทก พิวซอ (นักเรียนสัญชาติพม่า) กล่าวถึงความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้อยู่ที่ประเทศไทย มากว่า 10 ปี แม้ไม่ใช่คนไทยแต่รับรู้และซึ้งใจในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงทำให้กับคนไทย ผมจึงถ่ายความประทับใจ ลงในภาพวาดของผมครับ

_DSC0286

สำหรับรางวัลระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร พร้อม ทุนการศึกษา มูลค่า 10,000 บาท ได้แก่ ด.ญ.ซูซานน่า กอฮิง จากโรงเรียนยะหริ่ง จ.ปัตตานี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร พร้อม ทุนการศึกษา มูลค่า 7,000 บาท ได้แก่ ด.ญ.มนฑิตา จันสน จากโรงเรียนบ้านนาทวี จ.สงขลา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร พร้อม ทุนการศึกษา มูลค่า 5,000 บาท ได้แก่ ด.ช.ธาม จุลรัตน์ ชั้นป.5 จากโรงเรียนบ้านนาทวี จ.สงขลา รางวัลชมเชย 5 รางวัล รับทุกการศึกษา มูลค่า 1,000 บาท ได้แก่ 1. ด.ช.เก้าแทก พิวซอ จากโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม จ.ระนอง 2. ด.ช.นิซอฟรอน เจะโด จากโรงเรียน ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 3. ด.ญ.นุรุลฟาราเดีย มะมิง จากโรงเรียน ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 4. ด.ญ.สิริรัช รัตตามณี จากโรงเรียน ตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง 5.ด.ช.ธุรววิช ชูสังข์ จากโรงเรียน เทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง จ.สงขลา

_DSC0360

สำหรับรางวัลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร พร้อม ทุนการศึกษา มูลค่า 10,000 บาท ได้แก่ ด.ญ.ลดาวัลย์ มนตรี จากโรงเรียนปัญญาวิทย์ จ.ตรัง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร พร้อม ทุนการศึกษา มูลค่า 7,000 บาท ได้แก่ ด.ญ.วัชรีวรรณ สงวนสินธิ์ จากโรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร พร้อม ทุนการศึกษา มูลค่า 5,000 บาท ได้แก่ น.ส.ชัชดาพร ทองบุญ จากโรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง บ้านใสน้ำเย็น จ.ภูเก็ต รางวัลชมเชย 5 รางวัล รับทุกการศึกษา มูลค่า 1,000 บาท ได้แก่ 1. ด.ช.ชินกร การถาง จาก โรงเรียนบ้านใสน้ำเย็น จ.ภูเก็ต 2. น.ส.ชนาธินาถ ถาวงษ์กลาง จาก โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ จ.สงขลา 3. ด.ญ.เกียรติสุดา ตันทกิจวัฒนะ จาก โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร 4. ด.ช.สรวิชญ์ วงค์คลัง จาก โรงเรียนสตรีระนอง จ.ระนอง 5. น.ส.ภักดิ์ณิพิชญ์ คล้ายเกล้า จาก โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ จ.สงขลา

20181019_125408

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=34875

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us