|

มาเลเซียย้ำผนึกกำลัง อินโดฯ – ไทย ดันการท่องเที่ยวแบรนด์ IMT-GT

DSCF9481

ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและเสวนาด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ IMT-GT ครั้งที่ 1 (1st IMT-GT TOURISM FORUM) เครือข่ายภาคการท่องเที่ยวจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย เข้าร่วมคับคั่ง พร้อมเน้นย้ำทำงานร่วมกัน เดินหน้ายกระดับแพ็คเกจท่องเที่ยวภายใต้แบรนด์ IMT-GT ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ โรงแรมรีสอร์ทเวิลด์ ลังกาวี (Resorts World Langkawi) ประเทศมาเลเซีย กระทรวงการท่องเที่ยว ศิลปะ และวัฒนธรรม มาเลเซีย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและเสวนาด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ IMT-GT ครั้งที่ 1 (1st IMT-GT TOURISM FORUM) โดยมี H.E Datuk Rashidi bin Hasbullah เลขานุการกระทรวงการท่องเที่ยว ศิลปะ และวัฒนธรรม มาเลเซีย พร้อมด้วย Mr. Ari Setyo Nugroho รองผู้ช่วยรัฐบาลและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยว ประเทศอินโดนีเชีย และนายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประเทศไทย ร่วมกันเปิดประชุม ซึ่งมีผู้ประกอบการ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย เข้าร่วมกว่า 170 คน

DSCF9478

H.E Datuk Rashidi bin Hasbullah เลขานุการกระทรวงการท่องเที่ยว ศิลปะ และวัฒนธรรม มาเลเซีย เปิดเผยว่า การประชุมและเสวนาด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ IMT-GT ครั้งที่ 1 (1st IMT-GT TOURISM FORUM) เป็นการประชุมภายใต้แนวคิด “Breaking New Grounds” เพื่อเป็นการเน้นย้ำว่า IMT-GT ควรร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ โดยการสำรวจและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว และที่เป็นที่รู้จักภายใต้แบรนด์ IMT-GT ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบของเวทีเสวนาที่กล่าวถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเชื่อมโยงการตลาด ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

DSCF9485

“มาเลเซียในฐานะประธานคณะทำงาน IMT-GT ด้านการท่องเที่ยวในปี พ.ศ.2560-2562 ซึ่งในวันนี้ได้ประกาศความคืบหน้าถึงการพัฒนา IMT-GT ให้เป็นจุดหมายปลายทางเดียวกัน โครงการ IMT-GT peranakan และเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ IMT-GT สามารถใช้งานได้เป็นเวลานาน โดยใช้ IMT-GT geoparks รวมถึงเส้นทางการเดินทางของ cheng ho ของ IMT-GT ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคย่อย”

DSCF9491

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้มีการเปิดตัวแพ็คเกจการท่องเที่ยว IMT-GT ซึ่งเป็นแพ็คเกจที่พัฒนาขึ้นโดยตัวแทนท่องเที่ยว 5 แห่งในมาเลเซีย ผ่านทางเครือข่ายและความร่วมมือกับคู่สัญญาในประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทยที่มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ในภูมิภาค IMT-GT ตามรูปแบบของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทางอาหาร รวมทั้งแพ็คเกจพิเศษสำหรับผู้พิการอีกด้วย

DSCF9473

กระทรวงการท่องเที่ยว ศิลปะ และวัฒนธรรม มาเลเซีย ได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลอินโดนีเซียและไทย รวมทั้งภาคเอกชนและคู่ค้าทางยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว IMT-GT ให้สูงขึ้น

DSCF9492

และในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ได้จัดให้มีการประชุมคณะทำงานพิเศษ IMT-GT เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดแพ็คเกจการท่องเที่ยวด้านการตลาด และการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน กับการท่องเที่ยวแนวผจญภัยในลังกาวี

DSCF9468

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=34904

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us