|

สงขลาเปิดอบรมให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ

PNEWS18110711500800601

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดอบรมให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ จ.สงขลา ตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการป้องกันแก้ปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินถล่มในพื้นที่

วันนี้ (7 พ.ย. 61) ที่หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดอบรมให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ จ.สงขลา ตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการป้องกันแก้ปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินถล่มในพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ นายสมศักดิ์ ชูจันทร์ นายอำเภอนาทวี ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสาอำเภอนาวี ทั้งพี่น้องไทยพุทธไทยมุสลิมที่ต่างพร้อมใจสวมใส่ชุดจิตอาสาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการดำเนินงานป้องกันแก้ปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินถล่ม โดยให้จังหวัด ในฐานะศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริจังหวัด (ศอญ.จังหวัด) เตรียมความพร้อมปฏิบัติงานสนับสนุน ช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งก่อนเกิดสาธารณภัย ระหว่างเกิดสาธารณภัย และหลังเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีการประสานการปฏิบัติงานร่วมกับทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล พร้อมทั้งให้มีการเชิญชวนจิตอาสาบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบให้มีเอกภาพใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ และขั้นตอนการประสานการปฏิบัติงานร่วมกันให้เป็นไปตามแนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริกำหนด

PNEWS18110711500800604

จังหวัดสงขลา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการอบรม ให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดสงขลาด้วยการจัดทีมงานวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ออกให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่ประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่ทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า รวมทั้งเป็นการเฝ้าตรวจและเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนจิตอาสาในการปฏิบัติงานสนับสนุน ช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม ทั้งก่อนเกิดสาธารณภัย ระหว่างเกิดสาธารณภัย และหลังเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวให้โอวาทและเปิดการอบรมให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “จิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดสงขลากับการเฝ้าระวัง/แจ้งเตือนภัยพิบัติ (ก่อนเกิดสาธารณภัย)” , การมีส่วนร่วมของจิตอาสาระหว่างเกิดสาธารณภัย และจิตอาสากับการสนับสนุนช่วยเหลือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาเทพา

PNEWS18110711500800608

สำหรับการอบรมให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จังหวัดสงขลา” เริ่มดำเนินการครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ ตั้งแต่วันที่ 6 – 21 พฤศจิกายน 2561

PNEWS18110711500800617

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=34916

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us