|

แม่ทัพภาค 4 พบปะคณะผู้บริหาร ม.อ. ปัตตานี และ นศ. เดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติด สร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้

50D561D8-F2CB-4B15-9B14-C7D10989F3FE

แม่ทัพภาค 4 พบปะคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และนักศึกษา พร้อมเดินหน้านโยบายการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะเร่งด่วนคือแก้ปัญหายาเสพติด

89E3EF69-37BF-404C-B103-27CF0727E462

เมื่อบ่ายวันนี้ (7 พ.ย. 61) ที่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมคณะ พบปะกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ในกิจกรรม พบปะเสริมสร้างความเข้าใจในพื้นที่แก่นักศึกษาในสถานศึกษา ภายใต้ชื่อ “วันฟ้าโปร่งที่รูสะมิแล” โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

7E9B3C48-BF44-4FAB-9B56-04BACCEF1136

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้กล่าวถึงนโยบายแนวทางการแก้ปัญหาในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ยึดมั่นนโยบายรัฐบาลในกรอบยุทธศาสตร์ชาติความมั่นคง  โดยให้ทุกภาคส่วนมีการบูรณาการมีส่วนร่วมดูแลพื้นที่ ให้เกิดสันติสุข ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยไม่สร้างเงื่อนไข  สำหรับแนวนโยบายเร่งด่วนคือ การแก้ไขปัญหายาเสพติด เพราะทุกคนต่างยอมรับว่าปัญหายาเสพติดเป็นภัยร้ายสำคัญ เป็นตัวทำลายความสงบสุขของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงยิ่งกว่าภัยใดๆ ซึ่งได้มีการประสานกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำลูกหลานที่ติดยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม โดยการบำบัดรักษาและฝึกอาชีพ ส่วนผู้ค้าจะดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ควบคู่กับการทำพื้นที่ให้ปลอดภัย ภายใต้กรอบกฎหมายและแนวทางสันติวิธี

F57F1D94-FB6E-4615-8AF4-491DE174185D

พร้อมกันนี้ได้ฝากให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นหูเป็นตาแจ้งเรื่องราว ร้องทุกข์ เบาะแสอื่นๆ เพื่อร่วมกันมีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างสันติวิธี โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เปิดตู้ ปณ.41 ปณจ.ยะลา 95000 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

40B48E5B-293D-4C1A-AA0D-090AC8587E79

4D84E0F8-76D8-4C1F-A66D-7E8BD97D374F

40FD99AF-D0E0-41AA-B8E9-008B67F15203

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=34934

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us