|

เชฟรอน ร่วม แพธทูเฮลท์ – 8 อปท.สงขลา จัดสัมมนา “ท้องถิ่นเพื่อน้อง : คนใต้ หยัดได้” เดินหน้าขับเคลื่อนสุขภาวะเด็กและเยาวชน

3BBEE392-94C3-4723-BA09-CD0E3B210489

เชฟรอน ร่วมกับ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ และ 8 อปท. จังหวัดสงขลา จัดงานสัมมนา “ท้องถิ่นเพื่อน้อง : คนใต้ หยัดได้” แจงความสำเร็จงานขับเคลื่อนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา พร้อมขยายพื้นที่ทำงานต่อเนื่องถึงปี 62

BBD430A4-B046-46F6-811E-3413FAFE631A

วันนี้ (8 พ.ย. 61) ที่ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ และ 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จัดงานสัมมนาวิชาการระดับจังหวัด เรื่อง “บทเรียนกระบวนการขับเคลื่อนงานเพื่อสุขภาพวะเด็กและเยาวชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีในท้องถิ่นจังหวัดสงขลา” ในชื่อเรื่อง “ท้องถิ่นเพื่อน้อง : คนใต้ หยัดได้” ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน 4 + 4 อปท. ในจังหวัดสงขลา โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมด้วย นางเพ็ญศิริ อัตถาวงศ์ ผู้แทนคณะทำงาน นายวิษุวัติ สิงหสิริ ผู้จัดการศูนย์เศรษฐพัฒน์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ผู้แทนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น 8 แห่ง ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเยาวชนเข้าร่วมงาน

A0448661-72A9-4C15-A736-E5C589FA46B2

นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันเด็กและเยาวชนอยู่ในสังคมเทคโนโลยีหรือยุคไอที ฉะนั้น ในการเตรียมเยาวชนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลง จะต้องเริ่มจากสถาบันครอบครัว เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มเยาวชนในเรื่องยาเสพติด และโรคติดต่อทางเพศต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาต้นทุนมนุษย์ ซึ่ง 141 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสงขลาจะต้องตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ หรือในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้ เพื่อสนับสนุนการทำงานดังกล่าว หรือสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานที่ขอตามอำนาจหน้าที่ ที่พึงจะสามารถสนับสนุนได้ด้วย ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่ามี อปท. และภาคีในหลายพื้นที่ ที่ได้ร่วมทำงานกับโครงการเพื่อพัฒนาสุขภาพวะเยาวชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลาแนะนำรูปแบบวิธีการดำเนินงานไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อลูกหลาน ทั้งนี้ ยืนยันว่าจังหวัดให้ความสำคัญมากกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชน โดยกำกับติดตามความก้าวหน้าของงานอย่างสม่ำเสมอ

87BAC351-F185-43DD-ADA4-AC4CF0313C29

นายวิษุวัติ สิงหสิริ ผู้จัดการศูนย์เศรษฐพัฒน์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า โครงการส่งเสริมสุขภาพวะเยาวชน 4 + 4 อปท. ในจังหวัดสงขลาสอดคล้องกับนโยบายเชิงสังคมของเชฟรอน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และเป็นหนึ่งในภารกิจหลักในการดำเนินนโยบายของเชฟรอน เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชนควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในทุกพื้นที่ที่เชฟรอนเข้าไปปฏิบัติงาน เชฟรอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนโครงการ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขและด้านการศึกษาในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ เพื่อช่วยกันดูแลลูกหลานชาวสงขลาอย่างแท้จริงต่อไป

C5144DE9-3E01-4A28-A0D8-3ED828FA716C

ด้าน นางเพ็ญศิริ อัตถาวงศ์ ผู้แทนคณะทำงาน กล่าวถึงทิศทางการขับเคลื่อนงานในอนาคต ว่า จากความสำเร็จของโครงการระยะแรกคณะทำงานโครงการมีความเห็นร่วมกันว่าควรขยายพื้นที่ทำงานไปยังอำเภออื่นๆ ถึงปี 2562 อาจจะดูจากความสนใจของพื้นที่เป็นหลัก ว่าอยากทำงานเชิงพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้วัยรุ่นในชุมชนมีสุขภาวะหรือไม่ ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาคิดว่ามีโมเดลการทำงานและเครื่องมือที่เป็นรูปธรรมที่จะให้พื้นที่นำไปใช้ได้จริง ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ นอกจากนี้ ทิศทางในอนาคตคิดว่าจะต้องจากดันให้งานนี้ถูกบรรจุเป็นนโยบายของจังหวัด ให้เป็นงานในระบบปกติ ไม่ใช่งานโครงการ เพื่อให้งานนี้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

6A8A74FC-3AE3-4B03-93C4-CE4CBE1F5FCE

E2CA25FE-1FDB-48CF-A888-1B7B18EBC0FB

5BC4DE06-06E6-4006-9C5D-0854DD9930AB

1017D55E-10D7-45D6-99D8-44B12635A76B

42A57735-3552-4306-BD1B-6CCFE1EE5FEB

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=34948

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us