|

ไดอาน่าจัดประกวดหนูน้อยลอยกระทง ร่วมอนุรักษ์ – สืบสานประเพณีไทย

S__59613197

เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จัดกิจกรรมการประกวดหนูน้อยลอยกระทง เป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย ต้อนรับเทศกาลลอยกระทง โดย มีน้องๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดรวมกว่า 200 คน จาก3 รุ่นอายุ (แรกเกิด-3ปี / 4-7 ปี / 8-10 ปี) ณ เวทีกิจกรรมชั้น 4 ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ ในการประกวดครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ร่วมตัดสินการประกวด ได้แก่ คุณวันทนา วิริยะกุล กรรมการผู้จัดการ นสพ.ไทยแหลมทอง, น.ส. นภัทร สมสวัสดิ์ ผู้จัดการแผนก CSR บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และ คุณรดามณี กาญจนรัตน์ Miss Supra national Songkhla

หนูน้อยลอยกระทง-อา_๑๘๑๑๑๙_0002

สำหรับผลการประกวดมี ดังนี้ รุ่นแรกเกิด – 3 ปี รางวัลชนะเลิศ น้องเอย ด.ญ.ณิลิน พรสินศิริรักษ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 น้องหยางหยาง ด.ช.ภาสกร จงศิริวรรณชัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 น้องลดา ด.ญ.พราวลดา อุทานวัต รางวัลหนูน้อยขวัญใจไดอาน่า น้องชารีฟ ด.ช.ชินกฤต หมานสา รางวัลขวัญใจช่างภาพ น้องอลิส ด.ญ.ศจีญาภรณ์ สงขาว รางวัลหนูน้อยแต่งกายงาม น้องมิลิน ด.ญ.ไปรยา ดีรีวรรณ รางวัลหนูน้อยบุคลิกภาพดี น้องเลิฟ ด.ช.กิตติศักดิ์ พรหมสวัสดิ์ รางวัลหนูน้อยไหว้สวย น้องฮาน่า ด.ญ.พิชญานันท์ เหล็กดี  รางวัลหนูน้อยยิ้มใส น้องโซเฟีย ด.ญ.ภิรัญญา ฉิมอินทร์ รางวัลขวัญใจกรรมการ น้องใบหม่อน ด.ญ.มนัสพร แสงอรุณ รางวัล Popular Vote น้องมิลิน ด.ญ.ไปรยา ดีรีวรรณ

หนูน้อยลอยกระทง-เสาร_๑๘๑๑๑๙_0128

รุ่น 4 – 7 ปี รางวัลชนะเลิศ น้องคุน ด.ช. จิรวัฒน์ คงแก้ว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 น้องกอบัว ด.ญ.ณัฎฐนันท์ หิรัญโรจน์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 น้องเพ้นท์ ด.ญ.ปวิชญา ชูเกลี้ยง รางวัลหนูน้อยขวัญใจไดอาน่า น้องน้ำหอม ด.ญ.พาขวัญ มงคลไชยยุทธ รางวัลขวัญใจช่างภาพ น้องเทียรี่ ด.ช.ณัฐวัฒน์ แซ่ตั้น รางวัลหนูน้อยแต่งกายงาม น้องญ๋าญ๋า ด.ญ.ปุญญนุช ชัยวนนท์ รางวัลหนูน้อยบุคลิกภาพดี น้องนชา ด.ญ.ญัฎฐกมล แก้วแดง รางวัลหนูน้อยไหว้สวย น้องโมเดิร์น ด.ญ.ดวงดาว จันฝาก รางวัลหนูน้อยยิ้มใส น้องนาเดียร์ ด.ญ.พิชญา รอดรวยรื่น รางวัลขวัญใจกรรมการ 1. น้องปันปัน ด.ช. ปัณณวิชญ์ บุญสร้าง 2. น้องอิงอิง ด.ญ.ปุณยวีร์ จารุวิวัฒนสุนทร 3. น้องออโต้ ด.ช.วายุภักดิ์ ลัภกิตโร 4. น้องเอมมี่ ด.ญ.เอมิกา หนูคลาย 5. น้องนาโน ด.ญ.นลินนิภา นวลวิลัย 6. น้องพิงค์ ด.ญ.ตรีทิพยนิภา กุลวงษ์ รางวัล Popular Vote น้องเกรซ ด.ญ.อสมาภรณ์ รัตนพันธ์

หนูน้อยลอยกระทง-อา_๑๘๑๑๑๙_0032

รุ่น 8 – 10 ปี รางวัลชนะเลิศ น้องผักหวาน ด.ญ.พรธวัล ทองสังข์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 น้องเกรท ด.ญ. ณัชริญา วงศ์ธนัญ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 น้องไอที ด.ช.จิตติพัฒน์ สุขลิ่ม รางวัลหนูน้อยขวัญใจไดอาน่า น้องแซนต์ ด.ช.พุฒิพงศ์ จันทรัตน์ รางวัลขวัญใจช่างภาพ น้องรวงข้าว ด.ญ.ปญุดา ชุมเชื้อ รางวัลหนูน้อยแต่งกายงาม น้องทวิน ด.ช.กฤษตฤณ กุลธราวัฒนา รางวัลหนูน้อยบุคลิกภาพดี น้องมายด์มิ้นท์ ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ ขอสวัสดิ์ รางวัลหนูน้อยไหว้สวย น้องเท็น ด.ญ.อรวรา ราญฎร รางวัลหนูน้อยยิ้มใส น้องกาญ ด.ญ.ชนากาญจน์ จันทรกาญจน์ รางวัลขวัญใจกรรมการ น้องข้าวหอม ด.ญ.ชนิดา ขุนล่ำ รางวัล Popular Vote น้องพุดแก้ว ด.ญ.พุทธแก้ว รุ่งเรือง

หนูน้อยลอยกระทง-อา_๑๘๑๑๑๙_0003

S__59686921

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=35512

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us