|

ธปท. เปิดสัมมนา “พลิกโฉมเศรษฐกิจใต้ สู่ยุคดิจิทัล” เสริมอาวุธชาวใต้ปรับตัวทันเทคโนโลยี

IMG-6826

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ (ธปท.) เปิดงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2561 “พลิกโฉมเศรษฐกิจใต้ สู่ยุคดิจิทัล” หวังเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ในยุคดิจิทัล เพื่อปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 61 ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ประจำปี 2561 เรื่อง “พลิกโฉมเศรษฐกิจใต้ สู่ยุคดิจิทัล” โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสันติ รังสิยาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคใต้ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ สถาบันการเงิน นักวิชาการ และผู้สนใจเข้าร่วมงาน

IMG-6822

นายสันติ รังสิยาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคใต้ กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและถูกกล่าวถึงบ่อย เนื่องจากพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในทศวรรษนี้ ก่อให้เกิดการพลิกโฉมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมไปอย่างมาก (Disruptive Technology) ทั้งต่อห่วงโซ่มูลค่า (Value Chains) ความต้องการด้านทักษะ (Skill Requirement) ตลอดจนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกฎระเบียบและการกำกับดูแลในหลากหลายมิติ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย ด้านหนึ่งทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตดีขึ้น เกิดการคิดค้นนวัตกรรม อาทิ นวัตกรรมทางการเงิน (Financial Technology : FinTech) ใหม่ๆ การซื้อขายสินค้าออนไลน์ (E-commerce) ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่ในทางกลับกันก็จะทำลายรูปแบบการทำงานและตำแหน่งงานเดิมๆ ออกไป ทุกภาคส่วนต้องไม่เพียงแค่รับรู้ถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น แต่ยังต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย

IMG-6821

ด้าน ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ซึ่งเทคโนโลยีกระทบต่อทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนำมาซึ่งความท้าทาย และโอกาสใหม่ๆ แต่ถ้าใครไม่ปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยี ความท้าทายเหล่านี้จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

“การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดในปัจจุบัน นั่นคือ การซื้อขายสินค้าออนไลน์ (E-commerce) ทำให้บริษัทด้านโลจิสติกส์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก บางบริษัทมียอดการส่งสินค้ามากกว่าวันละ 1,000,000 ชิ้น แสดงให้เห็นว่ารูปแบบและพฤติกรรมของผู้ประกอบการและผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปมาก จากที่ต้องเดินไปซื้อสินค้าจากหน้าร้าน แต่ในขณะนี้สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ E-commerce เฟสบุ๊ค หรือ ไลน์ และยังมีผู้ให้บริการที่จะส่งสินค้าไปทั่วประเทศได้ในเวลาอันรวดเร็ว”

ดร.วิรไท กล่าวต่ออีกว่า ประการแรกที่จะต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น คือ การใช้ประโยชน์กับแพลตฟอร์มใหม่ๆ ประการที่ 2 คือ การใช้ข้อมูล เพราะโลกดิจิทัลในปัจจุบันมีข้อมูลต่างๆ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ประการที่ 3 คือ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่มาจากเทคโนโลยีใหม่ๆ ต้องเข้าใจการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่ปล่อยให้มีช่องโหว่ทางธุรกิจได้

IMG-6820

สำหรับงานสัมมนาวิชาการในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยปาฐกถาพิเศษ เรื่อง เศรษฐกิจไทยกับโอกาสและความท้าทายของธุรกิจ SMEs ในโลกดิจิทัล ตามด้วยเสวนา “พลิกโฉมเศรษฐกิจใต้ สู่ยุคดิจิทัล” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้แก่ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), นายฐากร ปิยะพันธ์ ประธานกรรมการ กรุงศรีคอนซูมเมอร์ และผู้บริหารสายงานดิจิทัล แบงก์กิ้ง และนวัตกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), นายมนต์ทวี หงษ์หยก กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และนายเอกลักษณ์ วิริยะโกวิทยา กรรมการอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด โดยมี ดร.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

IMG_6829

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=35708

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us