|

กกต.สงขลา เดินหน้าสร้างความเข้าใจคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

PNEWS18112818061601301

กกต.สงขลา เดินหน้าสร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา มุ่งให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วานนี้ (28 พ.ย. 61) ที่ ห้องประชุมแหลมสน ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครเลือกสมาชิกวุฒิสภา วันเลือกระดับอำเภอ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 , ระดับจังหวัดในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 และระดับประเทศในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 และขณะนี้กำลังดำเนินการเปิดรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 26-30 พ.ย.61 ณ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา โดยคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา จะต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด , มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี ในวันสมัครรับเลือก , มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า 10 ปี , ผู้สมัครต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ เป็นบุคคลซึ่งเกิดในอำเภอที่สมัครรับเลือก , มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอำเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก , ทำงานอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก , เคยทำงาน หรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกแล้วแต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2 ปร และเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา

PNEWS18112818061601303

สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงในหลายประเด็น อาทิ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา , การแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด , การแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง ตลอดจนการประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ โดยในส่วนของการประชาสัมพันธ์ ได้มีการผลิตแผ่นพับรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 60,000 แผ่น , การจัดประชุมให้ความรู้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาแก่ กก.ศส.ปชต. จำนวน 381 คน , การจัดประชุมให้ความรู้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาแก่เครือข่าย เช่น ดีเจประชาธิปไตยชุมชน , ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต , ผู้บังคับนักศึกษาวิชาทหาร , องค์กรเอกชน ฯลฯ จำนวน 61 คน และการจัดประชุมผู้สนใจจะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาของอำเภอต่าง ๆ ทั้ง 16 อำเภอ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง พร้อมแสดงหนังสือแนะนำชื่อผู้สมัครจากองค์กร และเอกสารต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ต่อผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอ ทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา ในเวลา 08.30 – 16.30 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พ.ย.นี้

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=35800

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us