|

ททท.หาดใหญ่ จัดกิจกรรมเก็บขยะในแหล่งท่องเที่ยว “ลด โลก เลอะ” ที่ตลาดน้ำคลองแห

ททท.สำนักงานหาดใหญ่ จัดกิจกรรมเก็บขยะในแหล่งท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “ลด โลก เลอะ” ที่ตลาดน้ำคลองแห ยึดแนวคิด 7Greens ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เดินหน้ากระตุ้น และสร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

วันนี้ (1 ธ.ค. 61) ที่ บริเวณตลาดน้ำคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเก็บขยะในแหล่งท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “ลด โลก เลอะ” โดยมี นายอนันต์ การันสันติ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห นางจินตนา สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานกับเป็นจำนวนมาก

นางจินตนา สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดโครงการเพื่อเป็นการกระตุ้น และสร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบของการทำกิจกรรม CSR ในแหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชนท่องเที่ยวต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ ททท.สำนักงานในประเทศทั้ง 45 สำนักงาน โดยกำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นวัน Big Cleanning Day เมืองไทยสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลด โลก เลอะ

โดย ททท.สำนักงานหาดใหญ่ ได้เลือกตลาดน้ำคลองแหเป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งตลาดน้ำคลองแหเป็นตลาดน้ำแห่งแรกในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่เปิดให้บริการมานานถึง 10 ปี โดยจะเปิดทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ถือได้ว่าเป็นตลาดน้ำที่ได้รับความนิยมทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย นอกจากเป็นตลาดน้ำแห่งแรกแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว มีมาตรการในการรักษาความสะอาด อีกทั้งผู้ประกอบการยังร่วมมือกันใช้ภาชนะที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม จนทำให้กลายเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของตลาดน้ำคลองแห

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ททท.สำนักงานหาดใหญ่ ได้ยึดหลักการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือแนวคิด 7Greens ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน สร้างรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเชื่อมโยงทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ สำหรับแนวคิด 7Greens ประกอบไปด้วย หัวใจสีเขียว (Green Heart), การเดินทางสีเขียว (Green Logistics), แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว (Green Attraction), กิจกรรมการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Activities), ชุมชนสีเขียว (Green Community), การบริการสีเขียว (Green Service) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Green Plus) 

ทั้งนี้ จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ททท.สำนักงานหาดใหญ่ คาดว่าจะสามารถกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึก ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตระหนักถึงการดำเนินงานเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=35828

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us