|

“New Dem” เดินหน้ากิจกรรมการเมืองไทย

 

IMG-8335

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2561 ตัวแทนจาก New Dem (คนรุ่นใหม่พรรคประชาธิปัตย์) ประกอบด้วย นายพริษฐ์ วัชรสินธุ, นายสรรเพชญ บุญญามณี, นางสาวศิริภา อินทรวิเชียร และนางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ร่วมรับฟังการเสวนาในเวทีเสวนา “อนาคตสังคมไทย ในระยะเปลี่ยนผ่าน” ที่ห้องประชุมชั้น 2  ตึกพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งจัดขึ้นโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เวทีเสวนา “อนาคตสังคมไทย ในระยะเปลี่ยนผ่าน” ในครั้งนี้ ได้เชิญตัวแทนจาก 5 พรรคการเมืองร่วมเวทีเสวนา ประกอบด้วย นายพริษฐ์ วัชรสินธุ พรรคประชาธิปัตย์ นายบุชอฬิรคอยรุดดีน อาลี พรรคอนาคตใหม่  นายต่วนอิสกันดาร์ ดาโต๊ะมูลียอ พรรคประชาชาติ นางสาวปาติเมาะ เปาอิเดตาโอะ พรรครวมพลังประชาชาติไทย และนายชาริฟุดดิน สาริบิง พรรคภูมิใจไทย ดำเนินรายการโดย นายเอกรินทร์ ต่วนศิริ ซึ่งเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแนวคิดของวิทยากรในการแก้ไขสภาพสังคม และการพัฒนาความเป็นอยู่ของพื้นที่สังคมชายแดนใต้ ทั้งเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง ในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขสภาพสังคมและพัฒนาความเป็นอยู่ของพื้นที่สังคมชายแดนภาคใต้ และเพื่อให้นักศึกษาตลอดจนผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจ ในแนวคิดการพัฒนาสังคม และความเป็นอยู่ของพื้นที่สังคมชายแดนใต้

IMG-8336

หลังจากนั้นในช่วงบ่าย คณะตัวแทนจาก New Dem ซึ่งนำโดยนายพริษฐ์ วัชรสินธุ  ตัวแทนจากกรุงเทพมหานคร นายสรรเพชญ บุญญามณี ตัวแทนจากสงขลา นางสาวศิริภา อินทวิเชียร จากนครศรีธรรมราช และนางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ จากจังหวัดตรัง  ได้เดินทางไปยังโรงแรมซี เอส ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี เปิดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็น ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  อาทิ ปัญหาด้านปากท้องของคนในพื้นที่ ปัญหายาเสพติด ความปลอดภัย ปัญหาด้านสังคม ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และปัญหาด้านการศึกษา

โดยการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดออกเป็น 4 กลุ่ม ในการแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่ได้กำหนดไว้แล้ว พร้อมมีตัวแทน New Dem สลับปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมารับฟังปัญหาของแต่ละกลุ่มที่ได้นำเสนอ พร้อมกับร่วมแสดงความคิดเห็น

IMG-8301

ต่อมาในวันที่ 1 ธ.ค. 2561 ที่ โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ตัวแทนของกลุ่ม New Dem ก็ได้เดินทางมาจัดกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในพื้นที่เมืองสงขลา โดยมีกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน มีการแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ การเมือง การศึกษา เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และปัญหาทั้งหมดที่ได้จากการแสดงความคิดเห็นในแต่ละพื้นที่ จะถูกตัวแทน New Dem รวบรวม นำเสนอต่อพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=35847

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us