|

กยท. ภาคใต้ตอนล่างพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้ชาวสวนยาง

A2DC87E7-1F1F-45E7-86D8-3F86F35DFD71

การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง พร้อมดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง มั่นใจสามารถจ่ายเงินให้เกษตรกรชาวสวนยางได้ ก่อนปีใหม่

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.61 ที่ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ด้านการบริหาร ได้ซักซ้อมความเข้าใจแก่พนักงาน และเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำ โดยโครงการจะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง 1,100 บาท/ไร่ , แรงงานกรีดยาง 700 บาท/ไร่ ไม่เกินคนละ 15 ไร่ แก่เกษตรกรชางสวนยางทั้งประเทศ จำนวน 9 แสนกว่าราย และแรงงานกรีดยาง 3 แสนกว่ารายทั่วประเทศ

โดยในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา พร้อมดำเนินตามนโยบายของรัฐบาล และเตรียมความพร้อม เพื่อที่จะจ่ายเงิน ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ก่อนปีใหม่ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=35877

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us