|

มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาทักษะสู่นักดนตรีมืออาชีพ เทียบเชิญ “อ.สำลี” มือกลองขั้นเทพ ถ่ายทอดความรู้ นศ. 13-14 ธ.ค. นี้

ACE3E534-22D2-412D-B66F-4427DC92ED46

คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา เทียบเชิญอาจารย์สำลี “Samlee Doggies Drummer” มือกลองขั้นเทพวงการดนตรีแจ๊ส บอกเล่าประสบการณ์พร้อมถ่ายทอดความรู้ พัฒนาศักยภาพ นศ.ดนตรีสากล เตรียมพร้อมสู่นักดนตรีมืออาชีพ

ผศ.ดร.ไชยวุธ โกศล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะสู่ความเป็นนักดนตรีมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม นี้ ณ ห้องบรรยายชั้น 5 อาคาร 58/2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ว่า โปรแกรมวิชาดนตรีสากล จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติและทฤษฎีที่เกี่ยวเนื่องทางด้านดนตรีและอื่นๆ ตลอดจนมีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การประกอบอาชีพทางดนตรีอย่างมีคุณภาพ โดยการแยกรายละเอียดคือ การฝึกปฏิบัติและทฤษฎี แต่เนื่องจากการศึกษาในชั้นเรียนยังไม่เพียงพอและเหมาะสมกับยุคสมัย ทางโปรแกรมฯ จึงได้เชิญผู้ที่มีความสามารถทางดนตรีมาถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีสากล จำนวน 150 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการนำไปประกอบอาชีพ

ด้าน นายสิทธิโชค กบิลพัตร อาจารย์โปรแกรมวิชาดนตรีสากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า ไฮไลท์ของการอบรมในครั้งนี้ คือการได้รับเกียรติจาก นายสถิตพร สมพงศ์ หรือ อาจารย์สำลี “Samlee Doggies Drummer” มือกลองขั้นเทพที่มีความเชี่ยวชาญศาสตร์ทางดนตรีแจ๊ส มาถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับหลักคิดและการเตรียมตัวในการเป็นนักดนตรีมืออาชีพ แนวคิดในการนำ Rudiment มาใช้กับ Groove ตลอดจนวิธีการและแนวคิดเกี่ยวกับการบันทึกเสียงในสตูดิโอ ซึ่งอาจารย์สำลี เคยร่วมแสดงคอนเสิร์ตในโครงการ “Jazz เหอะ” และได้รางวัลชนะเลิศ Thailand Jazz Compettion ปี 2009 ทำให้ได้รับการคัดเลือกจากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เข้าร่วมแสดงในงาน Gerrle Jazz Festival ณ University of Noth Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในส่วนบทบาทนักดนตรีมืออาชีพ อาจารย์สำลีเป็นมือกลองของวง Jofax วง 8 ไม้เท้า และวงแจ๊สอย่างวง Top dogS วง Space Trio + 1.5 ซึ่งผ่านการเล่นในเวทีใหญ่ๆ มามากมาย อาทิ #TIJC  Hua-Hin Jazz Festival และผลงานล่าสุดเป็นมือกลองให้กับเพลง “ติดตลก” ของ โอ๊ต ปราโมทย์ ปาทาน ที่กำลังโด่งดังในขณะนี้ อาจารย์สำลี จบการศึกษาระดับปริญาตรีจากคณะดุริยางคศาสตร์ เอกกลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร หลังจากจบการศึกษาเป็นอาจารย์พิเศษสอนเครื่องมือเอกกลองชุดที่มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเวลา 2 ปี ก่อนจะออกมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์พิเศษที่คณะมนุษยศาสตร์ เอกดนตรีตะวันตก จนถึงปัจจุบัน

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=35908

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us