|

สงขลาจัดกิจกรรม “วันดินโลก” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

PNEWS18120410200600501

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “วันดินโลกจังหวัดสงขลา” ประจำปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เดินหน้าสร้างการรับรู้แก่ประชาชน เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 61 ที่ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณองค์นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม และเปิดนิทรรศการงานวันดินโลกจังหวัดสงขลา โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางกัญญาภัค เกษตรสุนทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนเกษตรกร และประชาชนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

PNEWS18120410200600509

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า องค์กรสหประชาชาติได้ประกาศรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันดินโลก” ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ซึ่งตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงครองย์ พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย ทรงพระราชทานความช่วยเหลือบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎร เปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถ ทรงค้นคว้า วิจัยและพัฒนาโครงการราชดำริกว่า 4,000 โครงการ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร โดยเฉพาะในเรื่องทรัพยากรดิน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการทำการเกษตรและประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชน และเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 คณะผู้บริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าฯ ถวายรางวัล”นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนมนาถบพิตร พร้อมกราบบังคมทูลเชิญให้ดำรงตำแหน่ง “A life membership” และยังได้กราบทูลขอพระบรมราชานุญาต ให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันดินโลก : World Soil Day” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

PNEWS18120410200600511

ด้าน นางกัญญาภัค เกษตรสุนทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา กล่าวว่า สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา ได้รับมอบหมายจากสำนักงานจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม “วันดินโลกจังหวัดสงขลา” ประจำปี 2561 ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดงานในวันที่ 4-5 ธันวาคม 2561 ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นการสร้างการรับรู้เรื่อง “วันดินโลก” แก่ประชาชนในจังหวัดสงขลา เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และเกิดจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงวีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ การจัดเสวนาโดยเครือข่ายเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายสินค้า OTOP และผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย

PNEWS18120410200600515

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=35938

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us